onsdag 10 december 2014

Alla pratar om invandrare... medan planeten dör

Det är ingen konstighet att vi har mer rasister i dagens politik. På våra tidningar och våra medier talas det ständigt om den ström med flyktingar vi har. Vi har alltid haft folkvandringar så det är inget nytt. Förra gången började det också med tiggare i tunnelbanan och slutade med ugnar som eldades med lik. Historien går ett varv till. Vi mördar varandra inte för första gången och inte heller för sista gången.

Samtidigt så växer skulden till vår planet. Vi står och frågar vem som ska bo i vårt land när vi borde fråga oss om det finns något land att bo på. I ett fåtals intresse konsumerar vi upp allt mer för en tid i rampljuset eller för att stilla vår konsumtionsångest.

Jag minns hur planeten levde och sjöd av liv. Hur man kunde fånga sig en fisk. Nu töms världshaven för någons vinning och utan tanke på om ett barn ska kunna få möjlighet att uppleva liv annat än sitt eget.

Jag hör hur man måste ha tillväxt så att vi kan arbeta och bruka jorden. Tillväxt ska kunna lösa alla problem när det är tillväxten som har satt oss i den situation som vi är i.... Vi löser inte problemet genom att dyka in i det som har skapat problemet från början....

Innovationer har löst mycket historiskt och fått oss att gå från klarhet till klarhet. Det kommer säkert att lösa mycket i framtiden. Vi måste dock ändra kurs och gå från tillväxt och ekonomiskt styrt samhälle till ett samhälle som är styrt utifrån helt andra premisser. Cameron ville att vi skulle styra utifrån lycka. Det kanske inte är lösningen men vi måste låta andra krafter än hat och girighet få styra vårt samhälle.

lördag 6 december 2014

Demokrati för alla och ett nytt sätt att se politiken an....

Vi är idag låsta vid att låta politiker låsta i falanger ska lösa allt via en demokratisk process som är förlegad. Det är dags för att göra om ett system som danades då vi fortfarande hade färre stora partier och idag ska vi fördela rösterna över fler partier.

Idag lever vi med ett förändrat politiskt landskap som kräver omdaning av systemet för att få det fungerande. Behöver vi en 4% spärr? Flera partier idag ligger nära spärren och allt fler synpunkter marginaliseras som oviktiga och har alltså inget att säga till om. Vi har flera innovationer som har förändrat vårt tänkande och vårt sätt att kommunicera. Där vi kan agera mer och enkelt kan vara medverkande i en direkt demokrati.

Medborgarna känner sig förbigångna av ett system som är föråldrat och obsolet. Vi måste förändra systemet så att vi känner medbestämmande och möjlighet att påverka efter dagens tekniska förutsättningar.

tisdag 2 december 2014

Ta ert ansvar politiker

Det handlar om Sveriges framtid och kunde politiska krafter samarbeta så skulle vi kunna arbeta framåt istället för tillbaks till 30-talet. Nu kan vi för en gång skull låta framtiden styra istället vara inlåsta av prestige. Politikerföraktet kommer inte att minska om ni inte ser framåt.

Om inte slutar det i änden av ett järnrör och demokrati kommer att få stryka på foten. Det kommer att stiga fram högerextrema krafter som Anders Breivik. Vi behöver en demokrati som håller framåt och pressar tillbaka de odemokratiska.

fredag 28 november 2014

onsdag 26 november 2014

Nu vill regeringen digitalisera nationella proven för att frigöra undervisning

Regeringen vill nu göra om de nationella proven för att lyfta undervisningen. Det här vet jag diskuteras livligt i skolorna och kommer öka förutsättningarna för en bättre skola. Vi behöver mer undervisningstid inte fler tester i skolan. själv ser jag hur lärare försöker att undervisa och skaffa betygsunderlag samtidigt som de nästan dör av bördan att rätta nationella prov.

 Det här kommer förhoppningsvis lyfta resultaten. Jag ser dock hur stilla sittande eleverna är och hur mycket det spelar roll för deras utveckling och att koncentrationen minskar. Vi behöver också mer gymnastik i skolan. Det här sääger jag som matematiklärare. Jag tror nämligen i motsats till många politiker att forskning inte kan ha fel. Det är i alla fall värt att testas...

lördag 15 november 2014

Demokratins urholkning och varför människor är missnöjda

Jag var nyligen med på ett kommunal fullmäktige där jag anser att man utnyttjar det demokratiska systemet. Det är sjukt att se hur privata intressen tillåts vara den politiska agenda trots att man i demokratiska valet har röstat på ett annat parti.

Det är inte svårt att höra hur de flesta människor vill att de demokratiska partierna skall göra allt för att finna blocköverskridande lösningar. Jag tror att vi måste revidera det politiska systemet som alldeles för mycket konserverar i allt för stor utsträckning.

Vi måste hitta lösningar så att medborgarna har insyn och har enkelt att förstå den demokratiska processen. De måste också få direkt möjlighet att påverka hur viktiga beslut faller ut. Vi har tekniska lösningar om det skulle finnas en politisk vilja. Här kanske man ska vikta så att folket har 1/3 av rösterna och politikerna 2/3. Dessutom skulle man kunna bara göra det så att man har ett antal frågor om året som tas upp i folkomröstning. Vi skulle dessutom få en större förståelse för det demokratiska arbete som utförs och minska politikerföraktet.

Här måste vi ändra det politiska systemet annars kommer vi snart att styras av odemokratiska krafter. Vi måste vidga demokratin så att folket har större kraft.

lördag 8 november 2014

Jag bloggar för jag är lat och spar tid

Det besparar mig mycket tid att blogga jag kan nämligen alltid återupprepa mina idéer och tankar när jag vill. Jag kan dessutom gå tillbaka och både få idéer av mina gamla tankar och finna nya uppslag. Dessutom så har jag ett arkiv så jag kan revidera mina idéer om jag ändrar uppfattning.

Blogg är en bra idé även eftersom jag får chans att sätta ord på mina tankar vilket gör att du har möjlighet att få kommentarer som gör att du ändrar uppfattning. Du kan dessutom använda länken till en tanke på flera sociala medier.

måndag 3 november 2014

Vi är styrd av vår egen upplevelse av vår begränsning

Efter att ha upplevt mina tillkortakommande som funktionsbegränsad som strokepatient så inser jag hur styrda vi är av vår upplevelse av hur begränsad både vi och omgivningen uppfattar oss. Vi är i själva verket oändligt flexibla om vi bara vill och har en drivkraft att skapa nya förutsättningar.

Jag inser hur begränsad bilden av ett absolut intelligens värde eller hur den bilden begränsar oss själva. Visst är vi begränsade i ögonblicket och har fysiska ramar att röra oss inom, men vi har möjlighet att skjuta på dessa ramar om vi har drivkraften och envisheten att göra det.

Vi får inte låta oss begränsas av hur andra ser oss. Vi måste gå utanför den bilden och bevisa alla andra hur vi själva kan bestämma var jag slutar och du börjar.

måndag 27 oktober 2014

Osynlig sjukdom gör dig argare eftersom alla tror att du är frisk eller simulerar

Vi lever i ett konstant hopplöst dilemma där vi vill inget annat än att vara likadana som alla andra och orka dra ett lika stort lass. Problemet är att din sjukdom inte syns. Man ser inte dina problem i din hjärna att fokusera och koncentrera dig. Det syns inte att ditt immunförsvar angriper dig och inflammerar dina blodkärl eller inre organ.

Du önskar att din sjukdom var lika synlig som han som sitter i rullstol eller är blind med vit käpp. Det blir tydligt att du har ett funktionshinder något som förhindrar att du fungerar som alla andra. Jag har många gånger tänkt tanken att gå och lägga mig framför tåget så att folk kan se att jag är handikappad.

Dessutom gör jag det svårare för mig själv genom att ständigt försöka vara den där friska personen som kan gå genom väggar och rädda världen samtidigt som jag är världens bästa kompis som man gärna tar en kopp kaffe med.

Vi har blivit medvetnare om att det finns sjukdomar som inte syns men än är det lång väg att gå. Det är mest sjuksystrar eller vårdpersonal som vet vad SLE är för något och hur farligt det faktiskt är. Lever tillsammans idag med råttgift och kortison ett relativt bra liv med goda kamrater.

Jag är kroniskt sjuk och kommer alltid att leva med mina mediciner och min trötthet.

måndag 29 september 2014

Idag en tur till Naturhistoriska Riksmuseet trodde vi..

Vi hade en trevlig tur med Mattespejarna idag för att bli djupt besvikna väl framme. Det visade sig nämligen så att de hade ändrat öppettiderna och inte var längre öppet på Måndagar. De var alltså stängda och vi fick snopet dörrarna stängda inför våra näsor.

Snabbt som attan fick vi göra en improviserad reservplan och tog oss snabbt till Bergianska för att inta lunch och göra flera olika uppdrag som fick en helt annan mening och fick handla mer om kamratskap och att kunna ta till sig matematikens fantasi.

Vi skissade snabbt ihop flera olika uppdrag och ett handlade om att se olika tal och siffror i naturen. De skulle rita och skriva om vad de upptäckte. Dessutom fick de i uppdrag att uppskatta en omkrets hos dammen som fanns i trädgården.

Vi klättrade också omkring på klippor och tog till oss den miljö som fanns omkring med flora från alla världens olika hörn.Här ser ni en åtta av slangar som jag upptäckte när jag gick omkring.

lördag 27 september 2014

Upptäckte att dpreview har ny sida om mobilfoto

Dpreview har tydligen en ny sida om mobilfoto och det växer och blir större dag för dag. Här kan man läsa bra artiklar om mobilfoto och vilka mobiler som är lämpade för foto.


Fotografera med sin mobil har flera fördelar dels har man alltid kameran med vid olika tillfällen och man kan träna upp sitt bildtänkande. Du är dessutom begränsad till att alltid tänka att OM jag hade den och den kameran eller objektivet HADE jag kunnat ta den bilden med stort B.

torsdag 25 september 2014

Medlemmar och andra dags att visa vägen konstruktivt för att alla ska förstå

Jag tror att de flesta förstår att miljön är åt helvete och gör vi inget så kommer det att gå åt fanders. Nu behövs inte mer av mässande och talande utan nu behöver människor se konkreta exempel som visar vägen. Nu måste vi visa att byggnader som är hållbara t o m är effektivare än vanliga byggnader.

Alla vill ha en omställning från BNP till Hållbart men vi snackar mest om det istället för att visa på konkreta exempel. Även om vi inte är i maktställning i vår kommun så handlar det om att se möjligheterna istället för att försöka drömma. Vi måste börja med små konkreta exempel visa möjligheterna istället för att prat om möjligheterna. Klimatet har visat oss med all tydlighet att vi måste börja agera innan det är försent....

torsdag 18 september 2014

Roslagsbanan och Moderaterna

Moderaterna sa att vi var emot en förlängning av Roslagsbanan till Arlanda, vilket inte är sant. Däremot har vi pratat om att det kanske skulle vara billigare med spårbil och mer i linje med de undersökningar om trafiktrycket på sträckan.
 
Nu kommer Moderaterna och säger att utbyggnaden av Roslagsbanan blir för dyr och försenar bygget. Deras kampanj var lögn och förbannad lögn. Dessutom verkar de inte heller kunna hålla sina ord. I Miljöpartiet vill vi se fler satsningar på kollektivt inte färre.

Att Moderaterna går ut och svartmålar andra parti i en kampanj tyder på en svaghet och det har vi ju sett tydliga tecken på i valet. Sveriges befolkning har sagt sitt.

onsdag 10 september 2014

FI har 3.7 och kanske på väg in i riksdagen

Det är intressant att se det som faktiskt var enormt intressant vid EU valet var att de fick så många väljare. Det verkar ha smittat av sig på riksdagsvalet och med 3,7 % så ligger de strax under gränsen. Om de skulle komma in så skulle alliansen och SD förlora mark.

Jag tycker att det är en fråga för framtiden och demokratin att fler kvinnor behöver komma fram. Det handlar om att jämställdheten måste bli en fråga och inte som Reinfeldt skulle ha uttryckt det en "ickefråga". Jag tror definitivt att frågan Israel-Palestina skulle ha varit utan raketer och markinvasioner om det fanns fler kvinnor vid makten.

Vi kan inte låtsas ha en demokrati om bara 50% av befolkningen sitter vid makten. Vi kan inte låta gamla normer och strukturer få styra vår framtid. Att media fokuserar kring de två största partierna är väl bara naturligt och vem som ska styra. Man får dock inte glömma att det är beroende om Fi kommer in i riksdagen eller inte...

torsdag 28 augusti 2014

Politisk aktiv irl och online

Jag har engagerat mig idag på flera sätt. Jag har ägnat en stor del av dagen till att redigera Miljöpartiet Vallentuna 's hemsida. Dessutom så gjorde jag en visit på Tunatorg och stod och förklarade vår politik och vad vi vill göra i Vallentuna om vi fick mer att säga till om.

Jag lyssnade också på vad folk hade att säga i sina åsikter. Det som slår mig är att vi har mer och mer åsikter som får lysa igenom via sociala medier men vi blir alltfärre som agerar ut och försöker skapa något i verkligheten.

Jag vill slå ett slag för att aktivera dig politiskt och försöka få kampen mot bruna tankar mer jämn. Mina erfarenheter är att visserligen så är många möten urtråkiga och stor del är formalia som är klart redan innan möte så kommer du att få kamrater för livet och också ha möjlighet att påverka din vardag.


onsdag 27 augusti 2014

Minskningen av gymnastik i skolan har att göra med de dåliga resultat vi får nu

Jag undrar hur politikerna har missat att rörelse och motion gör oss smartare. Vi får en större koncentration och fokus. Jag misstänker att sänkningen av antalet gymnastik timmar i skolan i och med LPO94 har att göra med de dåliga resultat man nu står med.

Du kommer också få mer koncentration och fokus i skolan med mindre stök och bök. Jag tror att regelbunden rörelse stimulerar hjärnan i och med att vi får mer blod till hjärnan. Jag ser alldeles för många stilla sittande barn i korridorerna med mobiltelefonerna.

Här måste vi vuxna ge barnen en anledning till rörelse och det behöver inte vara jättemycket så länge det är regelbundet. Jag ser hur bra mina små korta löpturer är. En kort intensiv belastning av hjärtat tränar det. En bättre blodcirkulation kommer att höja resultaten.

Betyg i ordning och uppförande kommer inte gå till botten med anledningen till varför det är rörigt i skolan. För att få mindre rörigt så behöver vi nog en regelbunden motion och rörelse i skolan.

lördag 16 augusti 2014

Miljöpartiets valstuga i Vallentuna invigd

Jag är politiker i Miljöpartiet i Vallentuna sedan flera år tillbaka och engagerar mig för miljö och sociala frågor. Inte minst att ALLA personer ska ha ett lika värde oavsett om man kan jonglera eller åker i rullstol. Det värsta handikapp man kan ha är inskränkthet och det försöker jag att upplysa alla om.

Idag stog jag en stund på torget och pratade om giftfri miljö på våra förskolor. Det är enormt viktigt för framtiden att vi inte bara skapar en hållbar miljö för våra barn. Hållbarhet sträcker sig inte bara till miljö utan vi måste också skapa en hållbar arbetssituation. Det ska inte behöva vara så att några jobbar livet ur sig medan andra inte ens har möjligheten att hjälpa till.

Vi måste ställa om vardagen för att komma ur beroendet av kärnkraft och fossila bränslen. Vi måste försöka hitta alternativen. Vi skapar arbete och nya möjligheter för att jobba i en hållbarare miljö. Det handlar inte om att vi ska tillbaka till 1600 talet. Den bilden försöker andra skapa om miljöpartiet.

fredag 1 augusti 2014

Inför skatt på socker som tillsats i mat

Vi borde titta mer på länken mellan våra matvanor som vi inte kan styra och hur de är länkade med generell ohälsa. Socker är en stor bov eftersom vi tillsätter den överallt i vår föda och där det inte behövs. Allt för att skapa ett ohälsomat behov av socker.

Det vore stort dråpslag mot matjättarna om det faktiskt är så att dagens ökade ohälsa med cancer som breder ut sig och stroke som går ner i åldrarna är länkat dels till stress i samband med tillsatt socker i maten. Forskningen visar tydliga samband att ökat sockerintag ger ökad cancer och ökade hjärt och kärlsjukdomar.

Jag tycker dock det är märkligt att politikerna inte gör något eftersom det kostar de enorma pengar att ta hand om det i sjukvården. Man har en nollvision i trafiken men skiter i den riktigt stora hälsofaran. Folk dör oftare i hjärt och kärlsjukdomar än i trafiken.

Det skulle enkelt med en ganska låg skatt snart bekosta de kostnader som sockret ger i ökade kostnader i sjukvården. Låt matjättarna bekosta den ohälsa som de skapar med att tillföra socker i maten.

Medvetenheten om att billiga priser gör maten mindre nyttig ökar

Vi börjar göra revolt mot matjättarnas sätt att tjäna pengar och köper inte deras billiga "mat". Ekologisk mat har visat sig både vara nyttigare och säkrare. Det är ett sug efter ekologiskt odlat mat som inte matjättarna kan ignorera längre.Wikipedia har allmer blivit var mans lexikon och växer allmer

Det är en nödvändighet att lära sig mer om hur ett vanligt verktyg fungerar. Man bör ha med wikipedia i undervisningen. Det blir enkelt att lägga till den i utbildningen om källkritik. Vi behöver bli mer kritiska till det vi läser på nätet inte minst det som vi läser på wikipedia.

När jag frågar olika människor om de använder wikipedia så är svaret ja i 95% av fallen. Det är allmänbildning att känna till hur wikipedia fungerar och att vara kritisk till det man läser.

Nyligen så vart den svenska versionen den näst största. Det kan vara bra att känna till att den engelska versionen kan vara annorlunda och innehålla mer kunskap. Ju fler vi blir som skriver och lägger till kunskap på wikipedia desto sannare och bättre kommer den att bli.

onsdag 23 juli 2014

Åsa Romsons tal i almedalen diskuteras livligt på nätet

Åsa Romson höll ett helt okej tal i Almedalen. Det har diskuterats över nätet
eftersom många känner sig hotade. Det handlat om att man vill lösa upp strukturer för att fler kvinnor ska få mer att säga till om. Själv anser jag att det är ett måste för att vi ska kunna ha en representativ demokrati.

Vi lever i en tid då vi måste acceptera ALLA. Även vita medelålders män. Romson pratade dock om att riva strukturer där kvinnor anses fel som i en bestämmande position. Jag tror inte det är mödrarna som beslutar om krig. Det är oftast män som idkar våld. Jag tror inte heller det är kvinnor som avfyrar raketerna. Jag tror vi skulle få en fredligare värld om fler kvinnor tilläts sitta med och besluta om t ex krig.


Kriget i Israel gör det mer aktuellt för att kunna behålla civilisationen utan att vi får ett nytt TREDJE världskrig. En annan sak att betänka är förhållandet mellan män och kvinnor i Sverigedemokraterna. Jag tror inte det är kvinnor som kommer marschera gata upp och gata ner för att kunna slå sönder butiksfönster.

EN civiliserad värld bygger på kärlek och inte på hat. Låt oss stå tillsammans som två starka kön oavsett vilka vi är.
Vi måste sluta upp att dela upp i de och vi. Vi kan inte längre se andra människor som ett hot vi lever nu som världsmedborgare.

måndag 21 juli 2014

Om rädslor som är oproportioneliga jämfört med dess sannolikhet

Det är vanligt att media spelar på vår rädsla och generaliserar kring det för att sälja lösnummer. Jag kollade upp sannolikheten att drabbas av Dvärgbandmask och jordbruksverket kommer framtill i en undersökning är att de flesta drabbade har varit jägare eller sådana som ofta rör sig i skog och mark.

Om man sedan tittar på studier gjorda så verkar det som sannolikheten är minimal och det är troligare att man blir överkörd av en bil eller träffad av blixten. Utredning gjord av jordbruksverket: "Detta gör, om man extrapolerar från utländska erfarenheter, att risken för AE är 0,002 fall per år och 100 000 människor vilket motsvarar 1 infekterad och rapporterad individ vart 5:e år. "

Så vår rädsla är obefogad över en osannolik händelse. Vi kan se samma osannolika rädsla över att bli uppäten av en haj. Det händer väldigt sällan även om risken finns att de ibland tar fel och tror oss vara en ytlig säl eller liknande.

Rädslan är dock inte påhittad utan finns där som ett skydd för att kunna leva längre. Överlevnadsinstinken är stark så även om den säger emot statistiken och forskningen så kommer vi ändå att lita på det.

Det är fel av media att utnyttja detta faktum till sensationshysteri för att sälja lösnummer.
söndag 20 juli 2014

I de senaste mätningarna av demoskop har FI och SD minskat

Vi har ökat en halv procentenhet. Trist att FI har sjunkit markant. SD har också sjunkit vilket är bra. Moderaterna har ökat något medan KD och C har minskat. Även om inte valrörelsen riktigt är i gång så är det en första kompassriktning efter Almedalen.

Valrörelsen kommer nog att komma igång efter semestrarna och vi kommer nog att se förändringar på olika håll. Det är skrämmande att Regeringen håller en så avog inställning när det gäller flyktingar. Såg nyligen att man har upptäckt en flyktingbåt med 17 döda som dött av avgaser i lastrummet.

Vi måste få till en enklare flyktingpolitik där det blir enklare att söka asyl så att färre flyktingar behöver dö i skuffen av en överlastad fiskebåt. Regeringen har också en minimal inställning till miljöåtgärder och vill inte göra åtgärder trots att ekonomin är god. Jag tror inte de kommer att göra något heller om ekonomin är dålig. Vi måste börja ställa om och sluta med fossila bräslen. Tyskland verkar också lyckas någorlunda med sin omställning även om det är lång väg att vandra.

Dreamhack open Starcraft2 på TV

Igår satt jag uppe och såg på finalen i Dreamhack Open. Det är minst lika underhållande som att se på Fotbollsvm. Skillnaden är väl att än så länge domineras scenen av sydostasien där det är en publiksport.

Starcraft2 är ett strategispel där man bygger olika ekonomier efter ett grensystem samtidigt som man producerar olika trupper som är olika starka beroende vilket motstånd man möter på. Du har olika offensiva taktiker och defensiva taktiker. Kommentatorerna jämförde det hela med att spela schack och piano samtidigt och du kan inte se alla pjäserna samtidigt.

Finalen var klart spännande där en uppstickare hade lyckats ta sig till final och som faktiskt slutligen lyckades vinna. Matchen spelades tills en av de hade 3 segrar och den slutade 3-2 till uppstickaren.

lördag 19 juli 2014

Ny forskning visar att stress och depression leder till Stroke

Ny forskning visar att stress och depression leder till Stroke så försäkringskassan kan inte längre förneka att det är ett faktum. Det är ny forskning av American Heartfoundation som visar det här. Även depression kan ha samma effekt.

Själv har jag ingen tvekan eftersom jag har kontakt med så många och nästan alla som har fått stroke mitt i livet har innan upplevt extrem stress. Slälv kände jag det eftersom jag både hade ett arbete och ett företag. Det är viktigt att vi börjar fundera på hur vi bygger hållbarhet i arbetslivet och i familjelivet.

Vi behöver nya strategier för att ta stress och bemöta livet på ett mer tillbaka lutat sätt istället för att försöka rädda världen på tre olika sätt samtidigt som vi föder barn och fika med kompisen.

onsdag 16 juli 2014

Bearbeta känslostormar efter stroke med konst mm

Det är ett bra sätt att bearbeta din stroke med konst och olika stimuli i vardagen som dels läker din finmotorik och dels läker din själ. Man får ofta antidepressiva läkemedel efter en stroke. Det hjälper till men är ingen bra lösning i längden. Det är viktigt att man på olika sätt bearbetar sin stroke.

Därför ser jag med glädje olika initiativ som Strokeart. Det är genom små delmål och att anstränga sig i vardagen genom att utmana sig själv som rehabiliteringen blir som bäst. Alla initiativ för att aktivera och stimulera hjärnan på olika sätt skapar nya "hjärnvägar".

Måla dig frisk.

måndag 14 juli 2014

Testar och njuter av enkelheten i Symbaloo

Jag tycker att man har ett helgjutet sätt att presentera länkar på i Symbaloo. Du

Det här skulle även vara bra för elever att hålla reda på olika internet projekt eller sina egna olika sidor på internet. Det sätter pricken över iet på din internet upplevelse.
bygger upp din egen sida och kan även dela med dig av din sida. Det är enkelt att lägga till nya länkar samt att sätta in länkar som du söker dig fram till.

söndag 13 juli 2014

Bladlöss invasion

Det verkar som bladlöss invaderar överallt. Det verkar vara mycket insekter överlag.

Fotar igen med min Olumpus E-3

Leker litet med en taklök med min Olympus E-3. Sjukt skön kamera.


onsdag 9 juli 2014

Högintensiv träning ganska kort sträcka och när jag känner för det

Jag har börjat med kort högintensiv träning, en kort sträck men snabbt. Träningen tar kanske 10 minuter inte mer. Det som jag anser vara bra är att det inte ställer en massa krav och sker efter hur man själv känner sig. Det skapar ingen ångest och är hälsobringande.

Jag sticker ut på morgonen när det inte blivit för varmt med hörlurar med radio. Jag springer snabbt ungefär 1km. Det tar litet tid och jag får röra på mig. Det jag har märkt att jag mår bra av det och det är enkelt att klara att träna ytterligare en gång.

Det största med den här sortens träning är att det är kravlöst och enkelt att utföra. Det ger dessutom stora hälsoeffekter med stor må bra faktor.

Pratade med SKL om Wikipedia och dess plats i undervisningen

I Almedalen så gick jag omkring med budskapet "Wikipedia i  Utbildningen" och jag pratade bland annat med SKL som ofta är huvudman för skolan. Jag ställde de helt sonika mot väggen och frågade de om de använde wikipedia hela bunten. Det är numer allmänbildning att veta hur Wikipedia fungerar och ha god källkritik. ALLA använder sidan och ALLA behöver veta hur den fungerar.

Därför är Wikipedia ett måste i undervisningen. Vi använder Wikipedia om inte dagligen säkert minst 4-5 gånger i veckan. Det är då viktigt att vi vet hur tjänsten fungerar och har god källkritik.

Vi kan bättre få en förståelse av god källkritik om vi använder wikipedia som en startpunkt istället för som vanligt en slutpunkt. Det ska vara starten på jakt efter kunskap istället för slutdestination. Vi vill vara säkra på våra källor och hur är vi det bättre än om vi lär oss att kritiskt granska varifrån kunskapen kommer.

Det var litet olyckligt att Alliansen hade valt en orange tröja så jag funderade litet på att smita med i deras tåg. ;)

tisdag 8 juli 2014

Nu går det inte att förneka klimatförändringarna

Vi lever nu med ständiga tecken på klimatförändringarna. Djur upptäcks på nya breddgrader, ständiga väderomslag och mer nederbörd. Inte ens den mest förhärdade klimatskeptikern kan förneka att vi har förändrat klimatet och det har skapat nya förutsättningar.

Vi såg i EU-valet att fler och fler inser att vi måste börja något åt det. Här i Vallentuna blev vi till och med största parti. Nu handlar det om att ställa om politiken så att vi inte är så beroende av fossila bränslen. Tyskland är på god väg och vi hamnar helt klart på efterkälken. Här måste vi börja agera mer kraftfullt än regeringens mähä politik inom miljö och energi.

Regeringen skrämmer med att vi kommer att förlora jobb och bli mindre konkurrenskraftiga. Det spelar faktiskt ingen roll hur konkurrenskraftig man är om man har vatten upp till anklarna. Även om det ljumma vattnet i grodans gryta verkar skönt så måste han hoppa ur innan det börjar koka.

Tand från södra Gotland


måndag 7 juli 2014

Sverigedemokraterna har ett ursprung ur BSS

Jag minns min ungdom hur det var en kamp mellan två föreningar om att synas på stan. Som ett svar på Bevara Sverige Svenskt så uppstod det en motrörelse Bevara Sverige Blandat. Dessa loggor stod med svart sprayfärg överallt. Man fick köra med kampanjen "Rör inte min kompis" bland annat. Vi måste minnas vår historia.

Ur denna förening så uppstod det ett parti Sverigedemokraterna. Så ursprunget är definitivt rasistiskt. Vi har dessutom anor av rasism och främlingsfientlighet i Sverige. Det fanns ett tidigare ett starkt nazistparti och man grundade det första rasbiologiska institutet där man mätte samerna skallstorlek med mera.

Det är viktigt att vi är medvetna om vad andra världskriget handlade om att det var en kamp mellan värderingar och där de demokratiska gick segrande ur striden. Demokrati är en ständig kamp mot enkelriktat hat mot andra eller istället göra rum för alla.

Det handlar om att välja och jag tycker att det är ganska lätt val. Eftersom alternativet är otroligt uteslutande av människor med andra tankar och värderingar.En giftfri miljö på våra daghem handlar om kunskap

Jag upptäckte att min dotter har pysslat med kretskort. Problemet är att lödning innebär ofta att man använder bly vilket är ett giftigt ämne som man försöker fasa ut. Det här handlar om att man på daghem och skolor använder det man får tag på i uttjänta datorer.

Här är det viktigt att vi som politiker tar kraftfullt motstånd och försöker begränsa användningen. Här gäller det att man utbildar personal och utför kontroller. Vi måste sluta använda miljöfarliga komponenter i vår elektronik. Det har man idag säkert gjort men att de delar som hamnar på dagis kan vara flera år gamla och därför innehålla bland annat bly.

Vi kommer fortfarande i kontakt med olika gifter i vår vardag och det här måste vi minimera. Jag vill i alla fall inte att min dotter ska leka med miljögifter helt ovetande.

Gammal elektronik ska man kasta. Det finns även olika plastleksaker som är olämpliga. Jag kommer att tala med dagispersonalen så att inte fler blir exponerade.

Äntligen bygger man hyreslägenheter i Vallentuna

Länge har man varit en propp för att vi ska få ett levande samhälle med olika människor för att likrikta väljarbasen. Moderaterna känner sig hotade genom det dåliga EU- valet där Miljöpartiet blev största parti. Äntligen kan den lilla staden bli levande genom att bland annat aktiva studenter flyttar in i Vallentuna och man knyter ihop stadskärnan.

Det här kommer få företag att blomma upp och centrum att bli sjudande av liv. Det är ett perfekt tillskott för vårt nya kulturhus. Det är stort att man vågar ta steget och förtäta staden.

Max sex våningar kommer husen att ha. Om jag får gissa och om vi vinner valet kommer det här inte vara slutet utan att vi kommer att försöka bygga ut Innerkärnan så att vi kan spara gröna kilar. Det gäller att bevara en miljö samtidigt som vi får en hållbar stad. Vallentuna växer så vi kommer vara tvugna att kompromissa.

Det kommer att behövas en depå för kollektivtrafiken och det gäller även här att se till att det byggs på ett hållbart sätt. Det borde gå att hitta en lösning som inte sliter upp naturen för mycket.

I Almedalen fick jag veta att man har planer på att bygga spårbilar och det skulle vara enkelt att koppla på spårbilar som kommer från Kårsta. Det skulle öka förbindelserna mot Arlanda stad som är i expansion. Det skulle dessutom bli 10 gånger så dyrt att bygga ut Roslagsbanan som Alliansen förespråkar. De undersökningar man har gjort pekar på ett för tunt kundunderlag.

fredag 27 juni 2014

Tabu att kontakta psykolog eller äta "lyckopiller"

Det börjar bli väldigt vanligt att vi tar och kommer att vara tvugna att kontakta en psykolog för att få ordning på pusselbitarna i vårt liv. Om du dessutom lider av sviterna av en stroke så har du säkerligen en depression eller är allmänt nedstämd. Du kan också ha problem med humörsvängningar. Jag själv skrattade vid fel tillfällen vilket i början kan tyckas roligt men i längden är förödande.

När vi har stopp i avloppet så ringer vi snabbt en rörmokare för vad händer annars jo avloppet kommer att flöda över och vi kan få en översvämning och vattenskador. Det är samma med psyket om vi inte tar hand om ett "stopp" så kommer det att "rinna" över och vi kommer få långt större besvär än vad vi hade från början.

Samma sak är att vi kan testa själva med en propplösare om vi har stopp i avloppet. Stoppet löses upp och vi har löst problemet och det rinner på som vanligt.  Det är litet krångligare med "lyckopiller" eftersom de stabiliserar en obalans i signalsystemet så att vi inte får så höga toppar eller så djupa dalar.

There is no path to happiness. Happiness is the path. - Buddha

Därför tycker inte jag det är någon bra lösning eftersom det inte löser själva problemet det bara tar udden av det. Så samtidigt när du äter "lyckopiller" bör du försöka reda ut "stoppet" eller orsakerna till din depression. För mig var det ganska enkelt eftersom min sorg var förlusten av min identitet och yrkesroll. Väl tillbaka som lärare så fick jag tillbaka mitt sociala liv och glädjen igen.

Det gäller att se lyckan i varje liten sak istället för att förstora det negativa. Mindfulness är det som har minskat stressen för mig och jag möter vardagen med större förståelse.

Det är viktigt att vi inte gör det större än vad det är. Har man problem med hjärnan så är det viktigt att man försöker fixa det som är problemet.

Om lyckopiller skriver man på wikipedia så här och jag tycker också det är en bra förklaringsmodell man kan förstå :

Benämningen "lyckopiller" är mycket missvisande och har gett en felaktig bild av behandlingskrävande depression på grund av att medlen inte framkallar någon lycka vare sig till deprimerade eller icke deprimerade personer. Antidepressiva medel är till för att återställa en kemisk obalans i hjärnan och producerar således ingen lycka, däremot ger de energi och kraft till att kunna återgå till det normala livet och fungerar som en krycka för en kliniskt deprimerad patient vid korrekt dosering och gott svar på behandlingen. Detta gäller alla antidepressiva medel oavsett typ.  Ur: Selektiva serotoninåterupptagshämmare

onsdag 25 juni 2014

Energi situationen i Tyskland

Om man studerar energi situationen i Tyskland så ser man att fossila bränslen inte ökat nämnvärt, men användadet av den gröna energi har ökat.

Vi skulle se samma tendens här i Sverige om vi blev kvitt vårt beroende av gamla energikällor. I kväll kl 22.00 går en dokumentär om katastrofen i Fukushima. Det kommer jag försöka se.

Träna lätt för att hålla goda hälsa och kroppen i god kondition

Träna ska vara roligt och leda till mer träning. Inte tvärtom. Det är riktigt dumt att alla pratar om hur viktigt det är med träning och samtidigt går de och har ångest över hur litet de egentligen tränar. Ångesten stressar och du kommer må sämre.

Det handlar om att du måste hitta din nivå. Vad funkar för dig? Det handlar inte om att springa flera kilometer varje dag. Du kanske dessutom redan motionerar fast du inte tänker på det som träning. Du går till bussen eller springer för att hinna med det där tåget som går om 3 minuter. Du går massor i jobbet som servitör och rör dig hela tiden.

Det handlar om att ta bort måstet och se det mer som en möjlighet. Du tränar när du vill och hur mycket du vill och orkar. Det måste ske på DINA vilkor och inte pga av en konversation i fikarummet.

Jag har börjat experimentera med att springa fort i 1 km och tycker att jag börjar få en vana att springa typ en gång i veckan. Du gör träningen högintensiv så att hjärtat får jobba mycket en kort stund. Du orkar med det och du känner nöje av det. Jag börjar också känna att jag mår bättre av det.

Det är viktigt att träna för oss med SLE eftersom du kommer höja den allmänna energinivåen. Ska du ta bort Kortison eller att du sänker dosen så är det bra att börja träna i god tid för att sänkningen kommer att sänka din ork och energinivå.

lördag 21 juni 2014

Om att vara aktiv och skapa ringar på vattnet

Önskan att vara aktiv har brunnit hos mig så länge jag levt. Det betyder inte att jag i egentlig mening behöver var aktiv har jag först nu börjat förstå och acceptera. På flera olika sätt är jag aktiv och skapar ringar på vattnet. Jag skriver på Wikipedia och skapar på så sätt en större kunskap om olika saker och begrepp som jag jag vill att andra ska förstå och få mer kunskap om.

Att vara lärare är en otrolig ynnest och ger mig givetvis ett sätt att förmedla mina insikter, kunskap och förståelse. Det har också gett mig insikt i att alla har kunskap och erfarenheter som vi själva inte har oavsett hur länge de har levt. "Jag lär så länge jag har elever" är en truism.

Efter min stroke blev jag politiker eftersom jag ville ha ett större socialt liv än att sitta hemma med mig själv. Jag är väldigt tacksam för mina partivänner för jag har fått uppleva en stor gemenskap där vi har arbetat efter ett gemensamt mål. Jag trivs väldigt bra med att bara gå på kulturnämnden som ersättare, trots allt är det nog det jag orkar med och inte mer. Det har gett mig en djupare insikt i politikers arbete. Jag har haft chansen att lära känna många inflytelserika politiker.

Den här bloggen handlar också om att göra vågor på vattnet. Här har jag möjligheten att skriva om stort och smått beroende vad som jag just nu fokuserar kring. Dessutom lever i alla fall jag i villfarelsen att kunskap blir större om vi delar med oss till varandra.

Jag har också fått lära mig den hårda vägen att är man FÖR aktiv så kommer man att dö. Det har tagit mig två stroke att förstå det. Jag har varit på dit en tredje gång. Jag har i alla fall lärt mig att stoppa i tid. Det är något som jag får kämpa med varje dag. Jag har samma sjukdom som familjen Jajamensan. Säga nej verkar väldigt svårt och ingenting känns ogörbart.

måndag 16 juni 2014

Nintendo publicerar gammalt brain game gratis på Wii U

Nintendo gör så det gamla DS spelet för att utveckla din hjärnas kapacitet att växa. Spelet har definitivt gjort min huvudräkning bättre och jag känner att jag utvecklas.

Jag rekommenderar att träna det tills du känner att det inte ger mer. Det ger dig möjlighet att svara genom handskrift och röst. Det kunde gärna vara bättre men är rimligt duktig.

Tränar du också visuella förmågor och kreativitet genom att öva teckning på wii u.

lördag 14 juni 2014

Blizzards nya spel Hearthstone på Linux

Genom att installera winetricks och ändra några inställningar så lyckades jag installera Hearthstone lika bra som jag tidigare installerade Starcraft. Det är inte direkt supersvårt heller.

Linux är en mycket bättre plattform och jag gillar helt klart Ubuntu och dess snabbhet. Den har massor av andra finnesser som inte du kan använda dig av med Windows.


måndag 2 juni 2014

Träning i lagom dos

Jag har börjat springa varje fredag/lördag. Det verkar definitivt ha effekt på hälsan och jag mår bättre. Det handlar inte om att ha någon längd utan att om att röra på sig med högprestation en kort tid.

Jag springer 1 km så fort jag orkar och det är lagom dos. Kroppen får röra på sig och jag hinner inte bli uttråkad. Man får den där känslan av att röra på kroppen en tidig morgon när andra ligger och sover.

Jag mår också psykiskt bra eftersom jag slipper ångesten av att inte träna tillräckligt. Man springer ifrån den så att säga. Jag tror inte på att vare sig ha ångest över för litet träning eller att känna sig påtvingad träning. Gör så mycket du orkar och känner att du mår bra.

torsdag 29 maj 2014

Trångsynt?

Trångsynhet är det största funktionshindret. Vi får inte låta våra olikheter ta det bästa från oss. Kärlek till din nästa. Tro inte att gräsmattan blir grönare om den inte har några myror. Vi kan inte heller utrota de genom att använda insektsspray. Vi får nog lära oss att leva med de.

Maya Angelou dog i veckan. En av människor som var större än de flesta och vågade tro att människor kunde komma förbi sin trångsynthet. Fler människor borde se att vi alla är människor oavsett vad och vi måste förstå alla andras människovärde.

tisdag 27 maj 2014

Jämställdhet är en demokratifråga

Om för stor procent representeras av män.

Hur kan vi någonsin bli en representativ demokrati?

fredag 23 maj 2014

Våga stå för din åsikt och vem du är

För mig är det lika självklart att säga att jag har tagit politisk ställning som att berätta att jag lider av stroke. Man ska inte skämmas över vem man är eller vad man nu har för funktionshinder, vilken kultur man har eller vilken sexuell läggning du har. Vi måste sluta skämmas över vilka vi är.

Vi måste börja se människorna istället för att se attribut som hindrar eller är annorlunda. Värdet av en människa ändras inte för att man har en annan åsikt. Vi måste komma förbi våra generella åsikter eller fördomar.

Jag har också fördomar om saker och ting men det betyder inte att jag är rädd för de och blundar eller litar helt blint på de. Ifrågasätt verkligheten nyfiket och du kommer att upptäcka världen. Du kommer uppleva mindre om du är rädd för andras kultur, sexualitet eller funktionshinder. Upptäck.

Min stroke gav mig en delad personlighet

Dagarna innan min stroke så insjuknade min dotter i någon virussjukdom. Jag gav mig själv alibi att må dåligt och reagerade inte på symptomen av min stroke. Jag hade flertalet yrselanfall pga av högt blodtryck. Jag var helt sonika tvingad att sätta mig. Dessutom så hade jag flera gånger "sågtänder" i synfältet.

Den första tiden under det att stroken kom så förklarade jag mitt insjuknande i att jag fått ett virus av min dotter. På morgonen ville jag inte helt enkelt äta och låg kvar i soffan där jag hade tagit min tillfyktsort. Min fru och barn gick ut på en promenad.

Jag började känna av att jag inte kunde röra min högersida och försökte i mina dimmor av disorientering gå på toaletten, men upptäckte att jag inte kunde röra min höger sida. Min sjuka hjärna jagade förklaringar som den ena var mindre sannolik och mer paranoid. Jag tyckte då att den paranoida förklaringen lät som det enda sannolika.

Jag kände mig tvingad att försöka gå på toaletten innan min fru kom tillbaka. Jag visste dock inte hur jag skulle lyckas med det, till slut gled jag ner på golvet och jag lyckades att kräla fram. Dock stannade jag vid mattkanten och min mage vändes ut och in.

Jag var dock fast övertygad att jag skulle gå på toaletten som vilken person som helst. Idag har jag ingen aning om hur det skulle ha gått till i mitt dåvarande tillstånd. jag använde mina kunskaper om hur jag skulle använda höfter och rygg för att kunna ta mig fram. Väl framme vid toaletten kände jag hur illamåendet tilltog. Spyan for ut över golvet. Medvetandet förlorade jag där på toagolvet framme vid mitt mål.

Jag hörde vagt att min fru kom hem med barnen. Jag förlorade åter medvetandet för att vakna lätt när ambulanspersonal kom till undsättning och tog bort min son som då låg ovanpå och kramade mig.

Jag minns hur det skakade av ambulansfärden och hur jag togs emot av akutpersonalen. De frågade olika saker och jag svarade mer av automatik än medvetenhet.

När jag slutade skaka och skjutsats från intensiven till min avdelning på sös så ägnade jag största delen av dygnet till att sova. Jag hade placerats I ett ensam rum för att vila i stillhet. Timmarna flög iväg och när jag vaknade hörde jag andra hjärnpatienter skrika ångestfyllt.

Jag somnade om och när jag vaknade till liv upptäckte jag att jag numer var en splittrad varelse. Högra delen skakade och hade dålig kontakt med musklerna och skakade okontrollerat. Min röst lät som en robot och jag upprepade samma sak gång på gång. Jag kunde inte heller hålla ett glas ordentligt med högerhanden utan tvingades använda min vänster hand.

onsdag 21 maj 2014

Ledarskapet bör vara delat

Idag sitter män och bestämmer över en planet där båda könen är representerade. Det såg mörkt ut 2010 då vi tog några steg tillbaka. Vi kan inte kalla oss en representerande demokrati så länge männen sitter och bestämmer. Jag tror att vi får en annorlunda situation om fler kvinnor får möjligheten att bestämma över vår värld.

Vi styrs idag av en ekonomisk verklighet men det behöver inte vara det som ska bestämma över hur vår vardag och verklighet ser ut. Rösta in en ny vision och ta steget bort från segdragna lönekamper. Miljöpartiet arbetar för att vi ska ha en hållbar situation i alla aspekter som varelse.

Jag tror vi måste ändra hela vårt språk och ändra vår kultur om vi ska få ett nytt styre, men att få in fler kvinnor som bestämmer är ett steg på vägen.


lördag 17 maj 2014

Vi skriver under en transparens liknande eller ännu värre än Stasi-Tysklands frivilligt

Dagens transparens gör mig skrämd och glad samtidigt. Vi skriver idag under på en transparens, som vi skulle förfasat oss på 70-80 talet som vi avskydde och värderade som en förföljelse utan like. Vi går gladeligen in i olika grupper på facebook och google vet exakt var på webbsidan du klickade sist.

Företag och andra i din omgivning vet vad du åt för middag, var du var och med vem du skålade med. Samtidigt som jag ser möjligheterna så ser jag också med fasa vad som skulle ske om en diktator med ett mål att utrota en speciell folkgrupp eller kontrollera alla till att ha gröna strumpor.

Därför måste vi ha en global lag som berättar vad vi får eller inte får göra på internet. Vi behöver lagar som följs i Europa, i Sydostasien eller i Australien osv.

Vi kan inte ha det så att brottslingar kan gör brott i andra länder eller att vi sänder ett tv-program från England för landets lagar säger nej. Det behövs en global domstol och rättsväsende för att värna om vår integritet.

Vilda västern på Internet måste få ett slut. Det ska inte vara så att störst plånbok ska besluta om dina uppgifter ska stå kvar på internet eller ej. Den virtuella och globala världen som heter Internet behöver lagar och regler.

måndag 12 maj 2014

Den största dödligheten finns pga hjärt och kärlsjukdomar

Din macka på kvällen kan göra så att du får Stroke. 1/3 av de som får stroke dör resten får leva med mer eller mindre funktionshinder resten av sitt liv. Tillsatser av socker och salt kommer att höja ditt blodtryck som är tillsammans med stress den ensam största riskfaktorn. Hjärtflimmer är en annan riskfaktor värd att kolla upp.

I dagens samhälle stressar vi alltmer för att öka tillväxten. Det är också en riskfaktor till stroke. Vi ökar riskfaktorerna med vår livsstil. Vi måste arbeta mot ett hållbart samhälle där ALLA är välkomna oavsett funktionshinder, kulturtillhörighet eller sexuell läggning.

Du har nu chansen att bestämma om det är kalla pengar som ska gälla eller en varm politik med hållbarhet som mål för ett öppnare samhälle.

lördag 10 maj 2014

Gör om på Wikipedia och drömmer om en ny värld

Sitter och skriver och redigerar artikeln slaganfall (stroke) på wikpedia. Kollar om jag hittar källor och rumstrerar om litet grand. Det är ju inte världens  vackraste artikel, men det känns viktigt att ta med nya rön och justera så att man snabbt kan läsa symptomen.

Stress är en riskfaktor som man har kollat upp i olika studier detsamma gäller livsstil. Det är viktigt att vi är medvetna om att vi faktiskt bäddar sängen själv. Det är dags att göra det möjligt för människor att ha ett hållbart liv. Vi får inte se människor som konsumtionsvaror. Därför är det viktigt att ställa om vår livsstil och hela vår ekonomiska grund.

Tillväxt är inte det enda som bör styra oss vi bör titta mer på hållbarhet och livskvalitet även om det är betydligt svårare att mäta. Det finns dock ingen människa som på sin dödsbädd skulle vilja arbeta och producera mera. Vi behöver snarare självförverkliga oss. Våga drömma och göra drömmar möjliga.

Visionen bör vara att vi tillsammans vågar röra oss till ett samhälle som siktar på hållbarhet istället för snabba pengar.

tisdag 6 maj 2014

Problematik med äldrevård och befolkningsökningen

Vi står inför en ökning av befolkningen som är enorm. På ålderns höst kommer vi inte att ha det lika bra som vi har det i dag. Idag möter vi de stora utmaningar som en ökande befolkning som blir allt äldre med en tystnad och ett tigande. Även om vi ibland ser utspel från olika politiker för att göra oss mer medvetna.

Samhället är inte redo för att kunna ta hand om den skara som tendera större och kräva alltmer. Vi behöver förbereda oss på ett allt växande äldrevård. Här behöver vi göra mer insatser i samhället för att kunna möta den efterfrågan som kommer att växa sig enormt stor.

Sjukvården går istället bort från ett vårdande samhälle till där vi själva ställs i centrum. Problemet är dock att de alltmer multisjuka äldre är alltmer förlorade i vårdlabyrinten och tar sig inte ut av egen kraft. Det vårdande samhället vill att individen är tillräckligt frisk för att orka vara sjuk.

måndag 5 maj 2014

Sulor för arbeten där man står, går och springer mycket

Jag kan inte säga nog hur viktigt det är med bra sulor när man står mycket. Jag köpte ett par sulor på sjukgymnast mässan jag stod på för ett par år sedan. Pakvis säljer sulor för Sensorisk massage och mot hälsporre.

Ska ta och beställa själv ett par eftersom de är helt otroligt sköna. Helst på mässor och liknande när man annars blir lätt trött i fötterna. Som lärare så står jag också mycket vilket också gör att man lätt blir trött i fötterna.

Efter en stroke så kommer fötterna också att reagera och göra din ställning litet ojämn och sådana här sulor kan definitivt vara till hjälp och stabilisera. De ger ingen absolut hjälp men är ett stöd för att kunna träna sina problem i en bra hållning.

Ubuntu ät en bättre plattform för spel med hjälp av Steam

Numer så använder jag Ubuntu. Jag spelar bland annat Starcraft och andra spel via Ubuntu. Visst kunde plattformen bli bättre med åtkomsten av spel. Steam hjälper dock till här kan du se nya spel och kan köpa spel direkt.

Du kan starta upp spelen via Steam och jag upptäckte att jag även kunde ladda ner spel som jag har köpt för windows till ubuntu. Jag har köpt Half-life och Counterstrike. Jag kunde ladda ner de och köra de på Ubuntu. Stort plus är att du blir mindre beroende av din dators OS.

Jag köpte och laddade ner ett spel via Steam och det fungerade väldigt bra och var väldigt rakt och rättframt. Jag hade inga problem. Se dock upp så att du inte köper ett spel som inte finns i Linux.

Jag köpte Drox Operative av Soldak. Du flyger runt i ett rymdskepp och får olika uppdrag av olika raser. Det gäller att bygga upp ett förtroende hos den vinnande rasen. Du kan uppgrader ditt rymdskepp och du med din besättning får erfarenhet allteftersom du spelar.


söndag 4 maj 2014

Se upp för charlataner och kvacksalvare

Efter att ha haft sjukdomen SLE sedan 1994 så har jag nog sett allt när det gäller olika snabba och effektiva alternativ. Oftast kostar det massor av pengar och är svindyrt. Det är viktigt att inte lockas av en snygg hemsida av produkten som lovar guld och gröna skogar. Där finns säkert också ett snyggt forskningsinstitut som går i god för att produkten är effektiv.

Du måste vara kritisk och kolla upp olika produkter och varna gärna andra när du känner dig lurad. Det gäller att det finns obunden forskning kring produkten eller åtminstone många andra som går i god för det som inte säljer produkten för egen vinning.

Numer finns det olika grupper på facebook där du kan fråga andra med samma sjukdom, men kom ihåg att vara kritisk och ta bara det som är effektivt. Under hela min rehabilitering så har jag sökt olika vägar för en effektiv vård och rehabilitering. Jag kollade upp det på Science Daily om det fanns någon forskning och kollade google eller facebook om någon hade erfarenheter.

Kolla alltid upp dyra produkter. Titta på forskning efter andra alternativa lösningar. Tro inte på vad andra människor som säljer en produkt. Kontrollera alltid.

Prata med din läkare. Vissa remedier kan vara direkt livsfarliga med din medicinering. Innan du börjar någon kur fråga läkaren. De behöver också veta vad du äter och om det påverkar din medicinering.

lördag 3 maj 2014

Ubuntu 14.04 LTS verkar vara ett juste alternativ

Det verkar som man har gjort en hel del nya saker och jag är sugen på att uppdatera mitt Ubuntu. Det tar dock väldigt lång tid så jag kommer nog att vänta med att uppdatera mitt OS.

Just att det är ett long term service OS gör det dock ett bra alternativ om det är dags för dig att uppdatera. Det är klart ett juste alternativ mot windows eller Mac. Det är klart mycket stabilare. (det finns en anledning till att 9/10 servrar kör Linux och inte Windows/Mac.


fredag 25 april 2014

Anledningen till att man inte bloggar lika mycket idag är att surfplattan är så populär

Funderade litet över min egen tid och var den tog vägen och varför jag inte skriver lika mycket idag som för ett par år sedan. Den snabba insikten är att surfplattan upptar en större del av mitt liv och att den inte lämpar sig lika bra till att skriva.

Vi behöver hitta nya sätt att skriva eller kommunicera för att vara mer aktiva konsumenter istället för att dumt inaktivt bara ta emot. Vi tycker ofta men det handlar bara om några rader på facebook eller liknande.

Jag tror att i en aktiv demokrati har vi aktiva medborgare som snabbt och enkelt kan meddela andra om sin åsikt, men också lämna ett mer djuplodande svar till komplicerade frågor.

tisdag 15 april 2014

En nostalgisk grupp på facebook om bloggens historia

Litet uttråkad hemma med barnen så skapade jag en liten grupp för de som var med och skapade historia när blogg var "Dagbok på nätet". Tanken är att man ska kunna vara litet nostalgiska och diskutera hur det hela utvecklades över tid.

Vi kanske också kan diskutera vad som gick fel eller om fel låt vann. Det viktiga är ju ändå att vi träffas över nätet och snackar litet. Det vore kul att träffas och diskutera tiderna som gått och hur det ser ut nu.

Om näthat och anonyma bloggar samt mobbing i skolan

Miljöpartiet har lagt fram ett förslag om att förbjuda anonyma bloggar. Jag tror inte det är rätt väg att gå. Visst har vi problem med nätmobbing i skolan. Här tror jag att du som förälder måste se till att hålla dig informerad om vad ditt barn pysslar med på Internet. Du låter väl inte honom/henne kasta sten på grannens fönster heller.

Barn behöver lära sig Netikett och att det är människor på andra änden. Jag tror att vi behöver lära oss nya ord som respekt och vad det står för. De får inte tro att det är störst pistol som vinner. Respekt är inte samma sak som rädsla.

Uppdatering: MP reagerade snabbt på nätet och förtydligade.

fredag 11 april 2014

Hjärt och kärlsjukdomar kostar samhället ca 60 miljarder varje år

Det är tydligt att vi skulle tjäna mycket pengar om vi satsade mer på forskning om mat och livsstil. Vi behöver en hållbarhet hos människor där vi istället för att låta 1/3 jobba och 2/3 låtsas jobba. Det håller inte med stress under en längre tid vi behöver sakta ner tempot och finna en ny hållbar livsstil som också ger oss stööre möjlighet att utvecklas.
Politikerna i landstinget håller på att bygga en sjukvård där kommunerna kommer att vara tvugna att ta ett större ansvar. Om vi inte är beredda på det kommer många människor att hamna mellan stolarna. Kommunen måste börja engagera sig för rehabilitering in i samhället mm.

måndag 31 mars 2014

Om möte med Riksstroke och Strokedialog

Idag har jag möte med Riksstroke som medlem i Strokeförbundet. Det finns en del som jag kommer prata om och det kommer nog inte ta slut med åsikter. Det mest skrämmande är att trots att landstinget är medvetna om att tusentals hamnar mellan stolarna när de går från landsting till kommun är de inte redo för att lösa problematiken.

I planerna så anses 80% av sjukdomarna kunna behandlas av läkare på kommunnivå. Det som jag tycker de missar är att kommunerna inte har samma resurser och heller inte samma koll på varje individ för sig. Det kommer bara att öka problematiken.

Vi möter en befolkningsökning som kräver mer vård även om den också blir friskare med en landstingsvård som ser till att individen blir mer beroende av att kunna ta sig fram i ett nät av olika tjänster istället för ett system som är hiearkiskt bygd.

Hjärt och kärlsjukdomarna har ökat lika fort som tillväxten. Vi måste vakna och se att ökad tillväxt också innebär en tyngre social belastning och arbeta istället mot att hållbarheten får styra. Vi kommer att möta en framtid där vi är mer beroende än någonsin att de sociala systemen fungerar eftersom vi ökar i folkmängd.

Den erfarenhet som jag har är att rehabilitering sker av egen kraft och motivation. Man har från alliansens sida sett till att den inte ska finansieras utan att man istället ska den ske i mån av kraft och eget initiativ. Pengarna ska istället gå till sänkt skatt. De sjuka och sämst ställda ska betala de rikaste och priviligerade. Vi behöver ett systemskifte som syftar till hållbarhet som ledstjärna istället för BNP.

söndag 30 mars 2014

Taoist och inte kristen

Min fru ville ta med mig till en gudstjänst tillsammans med mitt barn idag. Jag drar nog gränsen vid att gå frivilligt i kyrkan än att gå på ett dop, bröllop eller begravning. Min livsåskådning innebär att jag har tagit avstånd från kyrkan. Anledningen är att jag anser inte att man är ödmjuk inför andras tro eller tankar.

Jag har den inställningen att ALLA har rätt till sin tro eller tanke. Det handlar om att accepteras andras rätt att göra sitt val i livet och hur man väljer att göra som man vill. Jag utövar min religion inte som att jag känner mig tvungen att gå i en viss lokal och sjunga en viss sång. Jag andas den. Den är med mig varje steg jag tar och får mig att högt värdera varje dag.

Jag anser mig inte ateist eller troende utan mitt val har fallit på att tro på en opersonlig tao eller gemensamhet. Vi är allting och ingenting nu. Det är viktigt att alla ska ha rätten till sin tro eller tanke.

Det är samma tanke om allas lika rätt att finnas som får mig att vara oförstående till rasism eller att behandla andra människor som mindre värda.

fredag 28 mars 2014

Sälg


Motivation och hjärnans plasticitet

Två saker som har gjort att det möjligt att rehabilitera så långt som jag har idag. Dels är det motivationen som kommer från min familj. Jag hade inget val annat än att lära mig byta blöjer med en sida som då var nästan obrukbar. Familjelivet har också gett mig möjligheter att träna hela tiden.

Det andra är vetskapen om hjärnans platsticitet och att den hela tiden omorganiseras vilket gjort det möjligt och motiverande att försöka på olika sätt hitta olika rehabiliteringsmetoder.

Det är bra att veta att det hela tiden förändras under rehabiliteringen. Jag har rört mig från att suttit i rullstol den första tiden till att vingla fram i sjukhuskorridorer vidare till att cykla trots att jag ramlade när jag stod stilla. Nu har jag nästan full funktion i armar och ben. Så tänk på att ALLA situationer kan förbättras. Det gäller bara att vara tillräckligt envis och motivation att gå vidare.

Jag fortsätter än i dag att träna min hjärna på olika sätt och mina erfarenheter har jag tagit med mig i mitt yrke som lärare där jag kommer i kontakt med barn som har svårigheter. Jag vet att oavsett diagnos eller bokstavskombination så kan man ALLTID förbättra situationen.

måndag 24 mars 2014

Våra skattepengar ska gå till effektiv vård eller skola

Jag anser att det är sjukt att skattepengar ska driva iväg och finansiera annat eller befinna sig på skatteparadis. Välfärd ska vara allas gemensamma bästa inte några få individers bästa.

Miljöpartiet var med och drev igenom privatiseringar inom välfärden och ingen är mer ledsen över att det har gott som det har. Jag ser många goda exempel där det privata har gett många goda initiativ, men sedan så ser jag också hur enorma mängder av skattepengar strömmar ur samhället.

Vi har tagit ett kongressbeslut om att vi inte ska ha vinster i välfärden. Det här är ett beslut som man inte ska fingra på utan vara beredd att stå för. Igår var det ett inslag på Rapport om de goda exemplen av privat välfärd. Det är nog tyvärr så att de onda exemplen tar överhanden och att marknadsekonomin inte fungerar när det gäller välfärd. Vi måste ha ett hållbart incitament när det gäller välfärden.

Människor är inte resurser som kan hanteras hur som helst och man ska inte använda de som en konsumtionsvara heller. Här måste vi sätta stopp för marknadsekonomin och låta sunt förnuft råda.

tisdag 18 mars 2014

Insändare om blockpolitik och skola

Jag har skrivit en insändare om hur media fördummar väljarna genom att förenkla och göra allt till blockpolitik. Här ska vi tänka nytt och låta skolan vara. Politiker ska inte använda skolan som ett slagträ i debatten utan låta skolan styras utav kunnig forskning.

Miljöpartiet tänker inte i höger/vänster utan försöker finna lösningar som är hållbara. Det handlar både när det gäller miljö och människor. Det ska inte vara fördelaktigt att använda människor eller planet som en resurs som vi kan utnyttja. Vi måste arbeta för att göra det hållbart så att vi kan utvekla samhället.

måndag 10 mars 2014

Utbildningsmöte för blivande landstingspolitiker

Under ett möte med blivande landstingspolitiker och ett utbildningsmöte om det politiska spelet i landstinget. Fick vi möta en sittande landstingspolitiker ett livs levande landstingsråd och centerpartist.

Jag fick chansen och tog den givetvis och frågade om rehabiliteringen och den ickeexisterande kommunikationen mellan kommun och landsting för att se om han hade någon idé om hur den kunde förbätttras. Han var med på att det definitivt behövde förbättras. Jag blev dock inte klok på om han hade en något svar på min fråga.

Jag tycker det är litet märkligt eftersom han just hade uttryckt att grön rehabilitering var något som alliansen skulle gå till val på. Det känns inte som om de har tänkt igenom det här speciellt bra.

Om jag ska ha en möjlighet att komma in som landstingspolitiker så krävs det nog säkert en massa röster. Det vill säga om du vill ha någon som säger något om verkligheten för sittande politiker i landstinget så rösta in mig i landstingsvalet.

Om jag ska vara ärlig så handlar inte landstingspolitiken idag så mycket om varje persons verklighet utan mer om hur man ska kunna spara så mycket som möjligt. Det känns som om valet handlar mycket om du vill ha en politik som handlar om kalla penningar eller en som värderar dina personliga problem.

lördag 8 mars 2014

Socker gör saker med din hjärna

Europa ligger tyvärr risigt till

Det verkar som vi ligger i farozonen att påverkas mer än andra av den globala uppvärmningen. Det verkar som europa kommer att påverkas mer av den globala uppvärmningen- Jag gissar att vi kommer se mer av översvämmningar och extrema väderomslag.

Jag tycker att vi borde försöka ställa om snabbare för att mildra effekterna. Vi borde också se till att dimensionera samhället efter förändringarna. Detta för att slippa se översvämningar pga att dagvattnet inte rinner undan snabbare. Ja det kommer att kosta. Det kommer dock bli billigare än de kostnader vi kommer att bli tvugna att betala efter otaliga översvämningar.

Här tycker jag att samhället bara reagerar på det som tvunget är och inte det hot som kommer. Man tänker inte längre än näsan räcker. Det är också en konsekvens av att vi är så ekonomiskt styrda.

måndag 10 februari 2014

Vår hjärna är plastisk och vi växer med utmaningar

Vi måste inse att vår inställning till nya utmaningar gör att hjärnan växer. Vi behöver en tanke att hjärnan är plastisk och förändras hela tiden. Vi behöver ett kunskapstänk där vi låter ALLA ha chansen att lyckas utan att intala andra att de inte KAN.

Vi kan ALLA lyckas om vi tror på att hjärnan är plastisk och kan förändras. Vi är inte födda att vara förlorare det blir vi genom att andra säger att vi är det.

fredag 10 januari 2014

Tala in din matlista med Listnote

Det finns en app som heter Listnote där du kan tala in dina anteckningar. Den känner igen dina ord och skriver en anteckning. Du skulle kunna tala in dagens matlista och skicka den med sms till din fru som kan korrigera den och göra tillägg.

Jag skulle också kunna tänka mig att man gör anteckningar inför lektionen man ska hålla. Möjligheterna begränsas bara av din fantasi att hitta andvändnings områden.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...