måndag 31 mars 2014

Om möte med Riksstroke och Strokedialog

Idag har jag möte med Riksstroke som medlem i Strokeförbundet. Det finns en del som jag kommer prata om och det kommer nog inte ta slut med åsikter. Det mest skrämmande är att trots att landstinget är medvetna om att tusentals hamnar mellan stolarna när de går från landsting till kommun är de inte redo för att lösa problematiken.

I planerna så anses 80% av sjukdomarna kunna behandlas av läkare på kommunnivå. Det som jag tycker de missar är att kommunerna inte har samma resurser och heller inte samma koll på varje individ för sig. Det kommer bara att öka problematiken.

Vi möter en befolkningsökning som kräver mer vård även om den också blir friskare med en landstingsvård som ser till att individen blir mer beroende av att kunna ta sig fram i ett nät av olika tjänster istället för ett system som är hiearkiskt bygd.

Hjärt och kärlsjukdomarna har ökat lika fort som tillväxten. Vi måste vakna och se att ökad tillväxt också innebär en tyngre social belastning och arbeta istället mot att hållbarheten får styra. Vi kommer att möta en framtid där vi är mer beroende än någonsin att de sociala systemen fungerar eftersom vi ökar i folkmängd.

Den erfarenhet som jag har är att rehabilitering sker av egen kraft och motivation. Man har från alliansens sida sett till att den inte ska finansieras utan att man istället ska den ske i mån av kraft och eget initiativ. Pengarna ska istället gå till sänkt skatt. De sjuka och sämst ställda ska betala de rikaste och priviligerade. Vi behöver ett systemskifte som syftar till hållbarhet som ledstjärna istället för BNP.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...