fredag 1 augusti 2014

Wikipedia har allmer blivit var mans lexikon och växer allmer

Det är en nödvändighet att lära sig mer om hur ett vanligt verktyg fungerar. Man bör ha med wikipedia i undervisningen. Det blir enkelt att lägga till den i utbildningen om källkritik. Vi behöver bli mer kritiska till det vi läser på nätet inte minst det som vi läser på wikipedia.

När jag frågar olika människor om de använder wikipedia så är svaret ja i 95% av fallen. Det är allmänbildning att känna till hur wikipedia fungerar och att vara kritisk till det man läser.

Nyligen så vart den svenska versionen den näst största. Det kan vara bra att känna till att den engelska versionen kan vara annorlunda och innehålla mer kunskap. Ju fler vi blir som skriver och lägger till kunskap på wikipedia desto sannare och bättre kommer den att bli.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...