onsdag 21 maj 2014

Ledarskapet bör vara delat

Idag sitter män och bestämmer över en planet där båda könen är representerade. Det såg mörkt ut 2010 då vi tog några steg tillbaka. Vi kan inte kalla oss en representerande demokrati så länge männen sitter och bestämmer. Jag tror att vi får en annorlunda situation om fler kvinnor får möjligheten att bestämma över vår värld.

Vi styrs idag av en ekonomisk verklighet men det behöver inte vara det som ska bestämma över hur vår vardag och verklighet ser ut. Rösta in en ny vision och ta steget bort från segdragna lönekamper. Miljöpartiet arbetar för att vi ska ha en hållbar situation i alla aspekter som varelse.

Jag tror vi måste ändra hela vårt språk och ändra vår kultur om vi ska få ett nytt styre, men att få in fler kvinnor som bestämmer är ett steg på vägen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...