torsdag 13 oktober 2011

Lågenergi lampor innehåller en viss mängd kvicksilver

Foto: Bengt Båvegård
Jag tror inte allmänheten är medvetna om att lågenergilampor innehåller en viss mängd kvicksilver. Det rör sig oftast om en väldigt liten mängd, men eftersom vi konsumerar mängder så kommer det att summeras och bli ett väldigt stort miljöproblem om man inte informeras.

Du skall alltså alltid källsortera dessa så att vi inte får en stor miljöpåverkan. Jag visste inte ens själv om att lågenergilampor innehåller kvicksilver och tycker mig ganska miljömedveten. Hur ska "Svensson" då känna till detta om vi inte gör en stor kampanj och medvetandegör detta?

Om lampan går sönder tänd gör du bäst i att samla ihop avfallet och vädra en timme. Det är inte lika viktigt att vädra om den går sönder kall. Tänk på att företagarna har ett produktansvar så lämna in lamporna till butiken där du köpte det eller en miljöstation för miljöfarligt avfall.

Jag minns hur vi samlade ihop allt kvicksilver som fanns i skolorna. Nu kommer vi att sprida ut samma mängd i vår miljö om vi inte är aktsamma.

Energimyndigheten om lågenergilampor

Svenska Naturskyddsföreningen om pant på lampor
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...