fredag 1 augusti 2014

Inför skatt på socker som tillsats i mat

Vi borde titta mer på länken mellan våra matvanor som vi inte kan styra och hur de är länkade med generell ohälsa. Socker är en stor bov eftersom vi tillsätter den överallt i vår föda och där det inte behövs. Allt för att skapa ett ohälsomat behov av socker.

Det vore stort dråpslag mot matjättarna om det faktiskt är så att dagens ökade ohälsa med cancer som breder ut sig och stroke som går ner i åldrarna är länkat dels till stress i samband med tillsatt socker i maten. Forskningen visar tydliga samband att ökat sockerintag ger ökad cancer och ökade hjärt och kärlsjukdomar.

Jag tycker dock det är märkligt att politikerna inte gör något eftersom det kostar de enorma pengar att ta hand om det i sjukvården. Man har en nollvision i trafiken men skiter i den riktigt stora hälsofaran. Folk dör oftare i hjärt och kärlsjukdomar än i trafiken.

Det skulle enkelt med en ganska låg skatt snart bekosta de kostnader som sockret ger i ökade kostnader i sjukvården. Låt matjättarna bekosta den ohälsa som de skapar med att tillföra socker i maten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...