onsdag 26 november 2014

Nu vill regeringen digitalisera nationella proven för att frigöra undervisning

Regeringen vill nu göra om de nationella proven för att lyfta undervisningen. Det här vet jag diskuteras livligt i skolorna och kommer öka förutsättningarna för en bättre skola. Vi behöver mer undervisningstid inte fler tester i skolan. själv ser jag hur lärare försöker att undervisa och skaffa betygsunderlag samtidigt som de nästan dör av bördan att rätta nationella prov.

 Det här kommer förhoppningsvis lyfta resultaten. Jag ser dock hur stilla sittande eleverna är och hur mycket det spelar roll för deras utveckling och att koncentrationen minskar. Vi behöver också mer gymnastik i skolan. Det här sääger jag som matematiklärare. Jag tror nämligen i motsats till många politiker att forskning inte kan ha fel. Det är i alla fall värt att testas...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...