lördag 22 oktober 2011

Vad är Vetenskap?

Vad är vetenskap är bra att känna till eftersom vi har så mycket av vår utveckling att tacka vetenskapen för. Vetenskapen arbetar efter en metod där man med fantasi, logik och experiment försöker sätta samman en modell av verkligheten.

I reklam så hänvisar man ofta till vetenskapliga tester och för att jag ska tro att det verkligen är så får de gärna referera till deras undersökningar och var man kan läsa om hur de har kommit fram till sina resultat. Det är nämligen ett av det viktigaste i vetenskapen att resultat ska kunna vara reproducerbart. Dvs man ska kunna göra om samma undersökning och komma fram till samma resultat. Det var det som "kall fusion" föll på. Det gick helt enkelt inte göra om de resultat som forskarna presenterade. Hos Föreningen Vetenskap och Folkvett har docent Hanno Essén skrivit litet om Kall och varm fusion för er som är nyfikna.

Det är bra att veta vad som är fria tankar och vad som är vetenskap. Det ena behöver inte vara bättre än det andra, men vi ska inte kalla fria tankar för vetenskap.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar