lördag 15 november 2014

Demokratins urholkning och varför människor är missnöjda

Jag var nyligen med på ett kommunal fullmäktige där jag anser att man utnyttjar det demokratiska systemet. Det är sjukt att se hur privata intressen tillåts vara den politiska agenda trots att man i demokratiska valet har röstat på ett annat parti.

Det är inte svårt att höra hur de flesta människor vill att de demokratiska partierna skall göra allt för att finna blocköverskridande lösningar. Jag tror att vi måste revidera det politiska systemet som alldeles för mycket konserverar i allt för stor utsträckning.

Vi måste hitta lösningar så att medborgarna har insyn och har enkelt att förstå den demokratiska processen. De måste också få direkt möjlighet att påverka hur viktiga beslut faller ut. Vi har tekniska lösningar om det skulle finnas en politisk vilja. Här kanske man ska vikta så att folket har 1/3 av rösterna och politikerna 2/3. Dessutom skulle man kunna bara göra det så att man har ett antal frågor om året som tas upp i folkomröstning. Vi skulle dessutom få en större förståelse för det demokratiska arbete som utförs och minska politikerföraktet.

Här måste vi ändra det politiska systemet annars kommer vi snart att styras av odemokratiska krafter. Vi måste vidga demokratin så att folket har större kraft.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...