måndag 21 juli 2014

Om rädslor som är oproportioneliga jämfört med dess sannolikhet

Det är vanligt att media spelar på vår rädsla och generaliserar kring det för att sälja lösnummer. Jag kollade upp sannolikheten att drabbas av Dvärgbandmask och jordbruksverket kommer framtill i en undersökning är att de flesta drabbade har varit jägare eller sådana som ofta rör sig i skog och mark.

Om man sedan tittar på studier gjorda så verkar det som sannolikheten är minimal och det är troligare att man blir överkörd av en bil eller träffad av blixten. Utredning gjord av jordbruksverket: "Detta gör, om man extrapolerar från utländska erfarenheter, att risken för AE är 0,002 fall per år och 100 000 människor vilket motsvarar 1 infekterad och rapporterad individ vart 5:e år. "

Så vår rädsla är obefogad över en osannolik händelse. Vi kan se samma osannolika rädsla över att bli uppäten av en haj. Det händer väldigt sällan även om risken finns att de ibland tar fel och tror oss vara en ytlig säl eller liknande.

Rädslan är dock inte påhittad utan finns där som ett skydd för att kunna leva längre. Överlevnadsinstinken är stark så även om den säger emot statistiken och forskningen så kommer vi ändå att lita på det.

Det är fel av media att utnyttja detta faktum till sensationshysteri för att sälja lösnummer.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...