lördag 6 december 2014

Demokrati för alla och ett nytt sätt att se politiken an....

Vi är idag låsta vid att låta politiker låsta i falanger ska lösa allt via en demokratisk process som är förlegad. Det är dags för att göra om ett system som danades då vi fortfarande hade färre stora partier och idag ska vi fördela rösterna över fler partier.

Idag lever vi med ett förändrat politiskt landskap som kräver omdaning av systemet för att få det fungerande. Behöver vi en 4% spärr? Flera partier idag ligger nära spärren och allt fler synpunkter marginaliseras som oviktiga och har alltså inget att säga till om. Vi har flera innovationer som har förändrat vårt tänkande och vårt sätt att kommunicera. Där vi kan agera mer och enkelt kan vara medverkande i en direkt demokrati.

Medborgarna känner sig förbigångna av ett system som är föråldrat och obsolet. Vi måste förändra systemet så att vi känner medbestämmande och möjlighet att påverka efter dagens tekniska förutsättningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...