måndag 3 november 2014

Vi är styrd av vår egen upplevelse av vår begränsning

Efter att ha upplevt mina tillkortakommande som funktionsbegränsad som strokepatient så inser jag hur styrda vi är av vår upplevelse av hur begränsad både vi och omgivningen uppfattar oss. Vi är i själva verket oändligt flexibla om vi bara vill och har en drivkraft att skapa nya förutsättningar.

Jag inser hur begränsad bilden av ett absolut intelligens värde eller hur den bilden begränsar oss själva. Visst är vi begränsade i ögonblicket och har fysiska ramar att röra oss inom, men vi har möjlighet att skjuta på dessa ramar om vi har drivkraften och envisheten att göra det.

Vi får inte låta oss begränsas av hur andra ser oss. Vi måste gå utanför den bilden och bevisa alla andra hur vi själva kan bestämma var jag slutar och du börjar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...