onsdag 28 september 2011

Politik och konservatism...

Det politiska systemet konserverar det gamla sättet att tänka och det är svårt att agera för att förändra. Systemet är i sig själv konserverande och ligger kvar vid gamla värderingar. Du blir uppväxt i tron att du har möjlighet att påverka men i själva verket är det en skendemokrati där elitistiska tänkare sitter och bestämmer.

Du har som individ i själva verket mycket liten förändringspotential. Du kan möjligen påverka de som bestämmer och har faktisk makt, men själv har du svårt att agera i den representativa demokratin. Exempelvis kan vi ju fråga oss hur många av de som representerar oss har en sjukdom eller har varit arbetslös under lång tid.

Är det då en representativ demokrati vi lever i? Makt korrumperar och får den bästa intentionen att bli girighet? Jag tror att ha nya språkrör efter en tid är bra nya förändringskrafter. Det är idéerna som ska förändra politiken inte människorna. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...