lördag 30 juni 2012

Anpassa samhället efter individerna inte tvärtom

Jag tror att vi försöker pressa en rund form i en fyrkant och försöker liksom fila av kanterna så att det ska passa bättre. Egentligen borde vi göra tvärtom. Vi anpassar individerna så att de ska passa i samhället istället för att försöka göra tvärtom. Anpassa samhället så att alla individer får rum.

Det enda som vi vet att vi har på jorden är tid. Ändå stressar vi för att bli klara med samhället trots att det inte aldrig någonsin kommer att bli klart. Vi har faktiskt ingen brådska vi kommer att dö till slut. Det är litet som om vi måste skynda oss att måla innan färgen i burken tar slut. Njut av resan och alla upplevelser på vägen istället. Det blir inte roligare för att man springer fortare.

Civilisationen borde ju ha lärt sig att ta det lugnt. Vi behöver snarare lära oss att ta det lugnt snarare än att bli effektivare och snabbare. Pröva nu att ligga en stund i hängmattan och lyssna på Sommar eller läs en god bok.

Trevlig Sommar.

fredag 29 juni 2012

Lägger om till att bli abonnemangskund hos apoteket.

Har börjat jaga runt alla mina doktorer för att få nya recept så att jag kan bli abonnemangskund hos apoteket... Klart enklare att hämta alla olika mediciner på apoteket som en rutin snarare än att hålla reda på alla recept och doktorer..

Helst om man är multipelt sjuk som jag är.... klart enklare och smidigare både för de och mig.

Swiftkey, en keybordapp som tillåter snabbskrift

Jag har skaffat en keybordapp till min android Swiftkey 3 och det är så mycket skönare att skriva. Den gissar hela tiden vad jag ska skriva sedan får jag tre alternativ till ordet och kan skriva så mycket snabbare.

Den kostar 13 kr just nu och det är helt klart värt det eftersom det går på så många andra ställen. Det blir mycket lättare att skicka sms, du kan skriva snabba meddelanden. Det går att använda den enklare för att skriva hela dokument.

Vi behöver en revolution av lärande

tisdag 26 juni 2012

Braintrain som ökar arbetsminnet som app

Jag har äntligen hittat en app som tränar arbetsminnet. Det har dessutom forskning i ryggen så det är en bra programvara. Det bygger på brainworkshop som man har forskat kring och publicerat.

Brain N-back går att ställa in och tränar visuellt och ljudlig samtidigt du kan också lägga till ytterligare svårighet genom att ta olika bilder. Det här kommer att göra susen till min elev eftersom det också finns en till app till iphone. Den appen finns det skrivet om i Wired.

Det ska ha förbättringar för personer med ADHD/ADD och jag tror att det kommer att förbättra även för de med stroke som behöver en ökad koncentrationsförmåga och öka sitt arbetsminne. Just nu upplever jag en liten splittring igen och skulle behöva öka min kapacitet till nästa termin.

måndag 25 juni 2012

Mer att göra i biblioteket

Jag fick mer att göra i skolans bibliotek än jag anade. Det är helt kaos bland skönlitteraturen och jag har börjat sortera litet där. Det går sakta framåt.

 Senare när biblioteket är klart ska jag också inventera science och notera allt som finns. Jag ska nog också röja bort det som helt klart är skräp även om jag får vara försiktig.

söndag 24 juni 2012

Jämlikhet handlar om lika stort värde inte att alla ska vara könsneutrala

Jämlikhet handlar om lika stort värde inte att alla ska vara könsneutrala. Jag har så svårt att förstå alla som pratar om hen hit och vill göra alla könsneutrala och gömma sin könsidentitet. Det är inte så svårt att se att vi är olika rent biologiskt och att vi fungerar olika. Vi vill olika saker och har olika intressen. Däremot
är det så att vi ser ett större värde i vad män gör vilket jag har väldigt svårt att se logiken i.

Vi måste börja se värdet i att vara kvinna och det de gör är lika viktigt. Vi bör därför se vikten av olika saker och inte se på vem som sköter arbetet. Det spelar ju ingen roll om det är kvinnor eller män som tar hand om våra barn. Det är viktigare att se till att vi har en framtida generation än att vi får en ny teknik och ännu en pryl att hålla i handen.

Jämlikhet handlar i mångt och mycket om att alla människor har samma värde oavsett kön, färg, sexualtitet, sjukdomshistoria eller annan liknande karaktär. Vi måste sluta upp med att säga att vissa är viktigare än andra. ALLA ska vara en del av vårt framtida samhälle. Allt annat är floskler till personer som vill söndra och härska. VI behöver inget utanförskap och behöver inte skapa ett om ALLA är med i samhället och skapar en framtid för oss att verka i det.

torsdag 21 juni 2012

Imponerad av ljuset från en LED-lampa

Nu har jag varit och köpt spottar till biblioteket. Det blev två LED lampor för att testa och se deras sken innan jag köper två till. Det var otroligt stark trots att uteeffekten var 2W dvs vi kommer att spara massor i energi. Fördelen med lamporna är också att de inte avger lika mycket värme och kommer inte skada eleverna.

Själva lamporna var två spottar som jag lätt kan flytta runt. Jag köpte också färg som jag avser att måla lådor i en möbel för att lysa upp ytterligare och göra till tydligare fokus-punkter. Där planerar jag att ha information om sökning, källkritik, wikipedia och artikelskrivning.

tisdag 19 juni 2012

Skickar ett brev till Dan Eliasson

Jag skickar frågan vidare till respektive generaldirektör. Först ut är Försäkringskassan...

Hej Dan

Problemet som multipel sjuk gör att man hela tiden stöter på hinder i
administrationen från olika instanser och att man precis som här
skjuter ansvaret till någon annan eller att man inte kan ta på sig
ansvaret. Det här är ett hinder om man stöter på hindret alltför ofta
och redan har en hög stressfaktor. Varför kan man inte underlätta
administrationen för personer som redan har en myndighet som gör allt
för att hindra istället för att underlätta och hjälpa.


Hälsningar Bengt
Vi hoppas på ett snabbt svar och att han tar sig tid att svara. Vi får väl se vad som händer.


Socialdepartementet svarar

Jag har tidigare skickat ett brev till Göran Hägglund och fick svaret

Hej Bengt!

Tack för dina nya e-postmeddelanden. Jag har fått i uppdrag att svara dig.

Jag beklagar att du känner dig missnöjd med det svar som tidigare getts dig. Svaret syftade till att beskriva vilka skyldigheter myndigheterna har gentemot den enskilde samt att beskriva vilka instanser det finns för att säkra för att rätt beslut har getts den enskilde.

Det är givetvis av största vikt att man som enskild blir bemött på ett professionellt sätt av de myndigheter man kommer i kontakt med och att myndighetsstrukturen ser ut på ett sådant sätt att det är tydligt för den enskilde vilken myndighet som är relevant att kontakta i det enskilda fallet. Om du har synpunkter på hur de administrativa processerna ser ut för olika myndigheter skulle jag närmast hänvisa dig till dessa instanser med dina synpunkter då det också är myndigheterna som har ansvar för hur de organiserar sin verksamhet. 

Tack för att du tog dig tid att skriva.

Stockholm i juni 2012

Med vänliga hälsningar


Sofia S.
Medarbetare i Ulf Kristerssons politiska stab
Det betyder alltså att försäkringskassan inte alls kan skylla på socialdepartementet och jag givetvis kommer att skicka ett brev till generaldirektören om deras sätt att sköta olika ärenden. Det är alltså de som ansvarar för hur de behandlar olika ärenden. Så om du skulle bli behandlad som skit och försäkringskassan skyller på politiker så kan du visa det här brevet om att det är de som bär ansvaret.

Alibi som nyttig idiot i monolog om utanförskap

Samtal blev mer en monolog på engelska mer än ett riktigt samtal om utanförskap. Konstnärers fritänkande om hur ett utanförskap ter sig är mer ett seende och man pratade om "compassion" snarare än självupplevda erfarenheter. Det kändes inte som om de egentligen hade någon aning om hur ett utanförskap ter sig.

Det hade varit mer levande om kvinnorna hade pratat själva än genom en konstnärs mun. Det blir lätt en mätt som tolkar en hungrig om hur deras upplevelser måste te sig. Ett alibi för en viss politik som snarare lockar främlingshatare än människovänner.

Det är svårt att tala om mänsklighet för någon på engelska och jag trodde i min enfald att det mer var ett deltagande samtal. Än att vara där som nyttig åhörare. "Ohörda röster" blev verkligen ohörda förutom av en kulturelit som studerar utifrån snarare än att de är intresserade av egna upplevelser.

måndag 18 juni 2012

Idag samtal om utanförskap

Idag ska jag gå på ett möte om utanförskap på riksdagen. Det är i samband med en utställning om invandrarkvinnors situation. Den situation jag har befunnit mig i och fortfarande befinner mig i är kanske ännu värre då de kan ta sig ur sin situation och jag bär alltid med mig min.

Jag har tidigare beskrivit det som om man kan likna det med faran att sätta sig i en bil. Du kan alltid krocka och förolyckas. Problemet är att jag inte kan kliva ur min "bil". SLE är ärftligt och en osynlig sjukdom som man alltid bär med sig.

Forskningen på SLE försummas eftersom 90% som har sjukdomen är kvinnor. Det var på 1950-talet som den senaste effektiva medicinen kom ut på marknaden. Nu har det kommit en ny men det är talande för hur svårt det är med forskning på en kvinnodominerad sjukdom.

söndag 17 juni 2012

We are living in a cusp on a new society

We are living in a cusp on a new society. We are moving into a new era with new expectations and we are not ready to know what knowledge we will need. This is why education is more than ever an issue. Let us work together globally to meet the future.


Mondrian foto

Foto: Bengt Båvegård

torsdag 14 juni 2012

onsdag 13 juni 2012

Ordnat med sysselsättning i sommar

Jag har precis som alla andra lärare sommarlov, men skillnaden är att jag ska istället försöka jobba på så att jag inte går tillbaka i min stroke. Under påsklovet märkte jag att jag gick tillbaka. Jag har redan fixat med sysselsättning under sommaren.

Har pratat med rektorn som har sagt ja och med Arbetsförmedlingen. Jag har också haft samtal med olika lärare om deras önskemål. Jag ska pyssla med biblioteket och ordna om det så att det blir mer aptitligt. Kommer även fixa en sektion om att söka på nätet, referensramar och källkritik. Jag ska även förklara upphovsrätten och creative commons.

Det känns som en lagom stor uppgift som jag skulle kunna gör så stor som jag tycker. Det behövs också spotlights för att visa vägen till kunskap och en del skyltning som ska visa att all kunskap finns inte på internet utan att mycket kunskap är statisk och går lika bra att finna i böcker. Till exempel anatomiska böcker, matematik, teknik och språken även om de utvecklas sakta.

tisdag 12 juni 2012

Inbjuden till ett möte i riksdagen om utanförskap

Inbjuden till ett möte i riksdagen om utanförskap som inleds med en konstutställning. Jag anser att det utanförskap som jag och andra drabbas av inom vården är att likställa med dessa invandrarkvinnor utanförskap. 90% är kvinnor som drabbas av SLE och därför är inte forskning av ämnet lika viktigt som sjukdomar som drabbar män. Vi fick vänta 56 år innan man introducerade en ny medicin för SLE. Den kom förra året och det verkar äntligen hända saker.

Kvinnor och deras sjukdomar har negligerats. Vården är utformad för att möta männens sjukdomar. Vi behöver en sjukvård som behandlar alla lika. Även forskning som kan hjälpa kvinnor.Vården får inte vara mansdominerad av flera skäl. Vi ska inte och kan inte gradera vikten hos sjukdomar som drabbar kvinnor och män olika.

Jag har även sviter efter stroke även om mina efterdyningar är minimala så är även det ett osynligt handikapp som drabbar många. Det ger även det i många fall ett utanförskap som ibland är osynligt ibland inte men det är lika svårt att bära.

Vi är alla lika olika. Oavsett kön, ras, sexualitet eller annat karaktärs beskrivande drag. Vi är människor låt oss vara det tillsammans.

måndag 11 juni 2012

Frihet

En känsla av otvungenhet. Då du är fri från de primära behov som tynger dig. Sociala principer och moraliska betänkligheter tvingar dig inte till kompromiss. Du skadar ingen annan men flyger över molnen av kritik. Röster om att du är mindre och borde göra än si eller så. Lagar som skadar dina vingar.

Du flyger utöver och lär dig att manövrera bättre. Friheten blir större för var dag som går. Du ändrar de sociala reglerna och tänjer möjligheterna. Din ofrihet är din bundenhet till marken den gravitation som drar dig mot marken. I tanken är du fri att bända alla naturlagar.

Du kan flyga du är inte rädd.

tisdag 5 juni 2012

Lyckad rehabilitering än så länge

Det känns som jag har lyckats trots motgångar. Det som känns mest lyckat är att jag nu arbetar 25% och kommer gå upp till 50% till hösten. (Eftersom jag redan nu arbetar 23 timmar så innebär det ingen skillnad i arbetstid.) Jag kommer fortfarande ha mina lediga fredagar. (vilka mest går åt till att reda ut allt kaos kring min anställning/arbetsträning)

Nu i måndags och tisdags var jag på kurs av Drupal, som är ett CMS. Det kändes som tidigare och jag hade inga stora problem att sätta mig in i själva systemet. Jag klarar med enkelhet fortfarande av att vara webbadministratör.

Jag ska de 12 juni åka iväg på en sommarutflykt med kulturnämnden där jag sitter som ersättare. Min del i det politiska livet med möten med MP och kulturnämnden har varit enormt viktig ur en social synpunkt. Oavsett om man engagerar sig i ett politiskt parti eller är med i föreningslivet så får man en struktur och fast punkt där man nätverkar med människor. Annars riskerar man att uteslutas från det övriga samhället som tidigare stroke patient.

Det känns upplyftande att jag har så pass aktivt liv som jag har. Nu sitter jag på morgonen och njuter med en kopp te. Jag känner mig igen delaktig i samhället. Det är till stor del arbetet och arbetskamraterna som har lyft mig och fått mig känna nyttig i arbetet med skolan. Jag är så tacksam.

Ett nytt brev till Göran Hägglund

Det har gått iväg ett nytt mail till Göran Hägglund. Jag skickar iväg det den offentliga vägen som dock inte verkar så effektiv. Jag skickade iväg det första gången 20 April och fick ett klipp/klistra svar. Det verkar vara så de kommunicerar verklighetens folk. Den 5 Juni dagen innan nationaldagen skickade jag iväg ett nytt mail. Det verkar inte som om de tycker det är att prata med verklighetens folk.

Ska vi strunta i att rösta på de viktigaste politikerna för de verkar inte bry sig överhuvudtaget om verklighetens folk. Så här var mitt brev den här gången:
Hej Göran hägglund

Problemet som multipel sjuk gör att man hela tiden stöter på hinder i administrationen från olika instanser och att man precis som här skjuter ansvaret till någon annan eller att man inte kan ta på sig ansvaret.

Jag är intresserad av systemfelet att ingen har ansvaret eller att man hänvisar till just det enskilda ärendet.

Det finns alltså INGEN som tar det personliga ansvaret utan man skjuter det till någon annan? Ska det verkligen vara såhär?
Inte så stor förändring. Jag är mer intresserad av om det kommer något vettigt svar. Mina elever kan vet också hur man klipper och klistrar. Fast de brukar åka dit för fusk. Gäller det också politiker så borde de ju få göra om Nationella Provet eller något. Nu är det cirka en och en halv månad för en enkel fråga.

måndag 4 juni 2012

Kurs i Drupal

Just nu går jag kurs i Drupal eftersom Stockholm Stad har satsat i det flexibla CMS. Jag tycker det är roligt och enkelt sedan jag har tidigare erfarenheter av Moodle och Wordpress så känns mycket igen. Det är kul att man har börjat ta till sig öppen källkod.

Idag ska vi grotta in oss i hur administratören gör med användare och skapar nya konton mm. Det kommer säkert att vara användbart eftersom det är möjligt att åta andra skapa material och tydliggöra den undervisning som vi har på Sturebyskolan.

Jag såg att det även finns moduler för skapandet av exempelvis lärarbloggar. Det skulle ju öka synligheten av sidan och mycket mer. Även om vi rör oss i en säkerhetszon så märker man att det finns mycket möjligheter. Jag är litet sugen på att skapa en egen drupal-sida.

Man satsar på förnyelsebara källor....i Kina

Man satsar på förnyelsebara källor....i Kina. Sverige satsar på kärnkraft. Det är patetiskt att se hur vi skulle kunna vara ledande i en industri då Alliansen lägger krokben för det genom att göra allt för att underlätta för kärnkraft.

Det är inte en framkomlig väg och en ändlig energikälla som har alltför många nackdelar. Vi tjafsar och vet inte ännu hur vi ska förvara slutavfallet. Solkraft har blivit enormt mycket billigare sedan Kina gick med och började producera solceller.

Här borde Sverige vara med och tävla istället för att somna om. Regeringen borde ta krafttag i den här frågan. Vi har kunskapen men har vi den politiska viljan?

fredag 1 juni 2012

Lärarnas ton betydligt skarpare...

Efter att ha varit på ett fackmöte så reflekterade jag över att tonen hos lärare är betydligt skarpare. Det kommer antagligen någon slags motreaktion eftersom lärarna har utsetts som grupp för att ha någon att skylla på. Problemet är djupare och beror på ett paradigmskifte där samhället har nya krav inför informationssamhället. Vi kommer att snart ha en lärarstrejk om vi inte förändrar deras yrkesroll.

Helena von Schantz anklagar DN för att kvacka som lärarfortbildare, men jag tror att det gäller hela samhället att man har fått en felaktig bild av lärarnas roll. Klimatet i skolan har också blivit betydligt hårdare och vi har även sett tingsrätter döma som om lärare behöver vara som poliser i skolan och förvänta sig att agera sköld.

Just nu behöver skolan ha en helt annan roll och innan vi kommer underfund med vad vi har behov av för kunskap i det nya samhället så behöver vi en kontinuitet som inte finns i skolan idag. Det behövs en skola som styrs av forskning inte av politiker. Lärarna är inte en syndabock som vi kan förvänta ta hur mycket som helst. De är samhällsbärare och det som sker just nu är tecken på att samhället är under förändring. Så sluta lägga skulden på de som bär samhället eftersom det kommer att leda till en upplösning av samhället.


Skrämmande litet forskning verkar göras om GMO?

Skrämmande litet forskning verkar göras om GMO? Slutsatsen av ett dokument av Naturvårdsverket år 2006. "Sammantaget måste kunskapsläget om ekologiska effekter av GMO betecknas som otillfredsställande, och jämfört med andra länder (t.ex. Dan-mark, Frankrike och Storbritannien) är bristen på »svensk« forskning påtaglig."

Det som är än mer märkligt är att forskare från SLU går ut och stödjer GMO i dagspressen. Det känns som om man mer är en lobbyrörelse för olika GMO-företag än att man har verkliga forskningsunderlag som stödjer GMO. Det verkar dock som miljörörelsen har mer fakta på sin sida än GMO-lobbyn även om de försöker göra det gällande annorlunda.

Jag ställer mig frågande om det verkligen är forskning om GMO som man tycker har gått framåt eller om man skyddar särintressen som är intresserade av vinst. Det verkar ju som man behöver mer forskning innan man kan göra fullskalig odling.

Mer forskning som tror att vanlig odling är en bättre lösning. Artikel om GMO i Scientific American. Det verkar inte som om forskningen skulle stödja GMO snarare verkar det vara för litet forskning.

Uppdatering: Så hittar du rätt i märkningsdjungeln.

Uppdatering 2:  Har kollat igenom förespråkarnas dokument från SLU som hävdar att man ska kolla här och här. Kritiken om den forskning som jag har hänvisat till att den är utdaterad skulle nog göra gällande här också eftersom det mesta av forskningen är gjord på tidigt 2000-tal och mycket har hänt sedan dess med tekniken.

Den senaste forskningen är gjord 2009. Dock verkar forskningen man har valt ut gedigen och tungt vägande. Nature är en tung forsknings baserad tidning som säkert har kollat upp materialet.

Och andra sidan så har kritiker till GMO bloggat om det hos Guardian om problemet. Det verkar som en infekterad debatt förs. Jag håller nog med

"We need a new agriculture: one that is not limited by ideology but is informed by science and that is relevant for an era of rapidly growing human population and an ever increasing demand for food."

2009 skrev Scientific American att GMO forskningen styrdes av företagen. Jag vill inte tro att de påverkar SLU i samma utsträckning. Det verkar vara minerad mark att försöka få ett grepp om debatten. Den verkar vara styrd av dels av galna miljöhjältar som inte duckar för nått och forskning som är styrd av företagen. Det är svårt om inte omöjligt att göra sig en homogen bild av ärendet.

Minnets omorganisation och en minneslucka

Vi lever under ständig omorganisation och det som fick mig att börja tänka på att vi även under vaket tillstånd omorganiserar vår hjärna är en märklig minneslucka jag upplevde under gårdagen. Jag tror att vi skulle kunna träna upp oss i saker som vi är svaga genom att försöka styra den här omorganisationen.

Igår fick jag en märklig minneslucka där ett namn på en nyligen bekantskap som jag ändock har känt ett par månader genom att jag träffar honom säkert ett par tillfällen per vecka. Det kändes helt absurt att helt plötsligt börja leta efter hans namn i minnet. Jag misstänker att genom att jag har börjat sortera det jag nyligen har lärt mig hade jag antagligen sorterat hans namn i en mer svårtillgängligt eller kanske rent av skadat område av hjärnan.

Det fick mig att börja fundera på hur dyskalkyli fungerar och hur vi måste försöka att få ett annat område i hjärnan att börja arbeta för att kunna förstå tal bättre. Jag har experimenterat med färger och multiplikationstabellen. Jag misstänker att färger kan vara till hjälp att förstå. Jag funderar på att experimentera med en gradient färgad tallinje som kan skapa en bättre tal förståelse. Jag misstänker  att färgers område i hjärnan kan utnyttjas för att kunna minnas tal bättre.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...