tisdag 19 juni 2012

Socialdepartementet svarar

Jag har tidigare skickat ett brev till Göran Hägglund och fick svaret

Hej Bengt!

Tack för dina nya e-postmeddelanden. Jag har fått i uppdrag att svara dig.

Jag beklagar att du känner dig missnöjd med det svar som tidigare getts dig. Svaret syftade till att beskriva vilka skyldigheter myndigheterna har gentemot den enskilde samt att beskriva vilka instanser det finns för att säkra för att rätt beslut har getts den enskilde.

Det är givetvis av största vikt att man som enskild blir bemött på ett professionellt sätt av de myndigheter man kommer i kontakt med och att myndighetsstrukturen ser ut på ett sådant sätt att det är tydligt för den enskilde vilken myndighet som är relevant att kontakta i det enskilda fallet. Om du har synpunkter på hur de administrativa processerna ser ut för olika myndigheter skulle jag närmast hänvisa dig till dessa instanser med dina synpunkter då det också är myndigheterna som har ansvar för hur de organiserar sin verksamhet. 

Tack för att du tog dig tid att skriva.

Stockholm i juni 2012

Med vänliga hälsningar


Sofia S.
Medarbetare i Ulf Kristerssons politiska stab
Det betyder alltså att försäkringskassan inte alls kan skylla på socialdepartementet och jag givetvis kommer att skicka ett brev till generaldirektören om deras sätt att sköta olika ärenden. Det är alltså de som ansvarar för hur de behandlar olika ärenden. Så om du skulle bli behandlad som skit och försäkringskassan skyller på politiker så kan du visa det här brevet om att det är de som bär ansvaret.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...