fredag 1 juni 2012

Lärarnas ton betydligt skarpare...

Efter att ha varit på ett fackmöte så reflekterade jag över att tonen hos lärare är betydligt skarpare. Det kommer antagligen någon slags motreaktion eftersom lärarna har utsetts som grupp för att ha någon att skylla på. Problemet är djupare och beror på ett paradigmskifte där samhället har nya krav inför informationssamhället. Vi kommer att snart ha en lärarstrejk om vi inte förändrar deras yrkesroll.

Helena von Schantz anklagar DN för att kvacka som lärarfortbildare, men jag tror att det gäller hela samhället att man har fått en felaktig bild av lärarnas roll. Klimatet i skolan har också blivit betydligt hårdare och vi har även sett tingsrätter döma som om lärare behöver vara som poliser i skolan och förvänta sig att agera sköld.

Just nu behöver skolan ha en helt annan roll och innan vi kommer underfund med vad vi har behov av för kunskap i det nya samhället så behöver vi en kontinuitet som inte finns i skolan idag. Det behövs en skola som styrs av forskning inte av politiker. Lärarna är inte en syndabock som vi kan förvänta ta hur mycket som helst. De är samhällsbärare och det som sker just nu är tecken på att samhället är under förändring. Så sluta lägga skulden på de som bär samhället eftersom det kommer att leda till en upplösning av samhället.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...