söndag 24 juni 2012

Jämlikhet handlar om lika stort värde inte att alla ska vara könsneutrala

Jämlikhet handlar om lika stort värde inte att alla ska vara könsneutrala. Jag har så svårt att förstå alla som pratar om hen hit och vill göra alla könsneutrala och gömma sin könsidentitet. Det är inte så svårt att se att vi är olika rent biologiskt och att vi fungerar olika. Vi vill olika saker och har olika intressen. Däremot
är det så att vi ser ett större värde i vad män gör vilket jag har väldigt svårt att se logiken i.

Vi måste börja se värdet i att vara kvinna och det de gör är lika viktigt. Vi bör därför se vikten av olika saker och inte se på vem som sköter arbetet. Det spelar ju ingen roll om det är kvinnor eller män som tar hand om våra barn. Det är viktigare att se till att vi har en framtida generation än att vi får en ny teknik och ännu en pryl att hålla i handen.

Jämlikhet handlar i mångt och mycket om att alla människor har samma värde oavsett kön, färg, sexualtitet, sjukdomshistoria eller annan liknande karaktär. Vi måste sluta upp med att säga att vissa är viktigare än andra. ALLA ska vara en del av vårt framtida samhälle. Allt annat är floskler till personer som vill söndra och härska. VI behöver inget utanförskap och behöver inte skapa ett om ALLA är med i samhället och skapar en framtid för oss att verka i det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...