lördag 27 april 2013

Det är viktigt att vara kritisk...

Bra inlägg om rehabilitering från stroke...

Om svettningar som man kan få efter en stroke. Du kan träna med Active 2 för att använda blodtrycksmanchett och pulsmätare. Feldenkreis är en metod som många sjukgymnaster använder sig av. Lär känna din kropp och dess begränsningar.

Du kan tänka dig frisk. Du tränar hjärnan genom att tänka dina rörelser. 40-50% drabbas av depression och bryt därför mönstret. Du kan använda mindfulness för att sänka stressnivåerna. Ronnie Gardner har uppfunnit ett bra träningssätt. Du tränar koncentrationsförmåga, rörelse och memorering samtidigt med RGRM.

Om du har problem med balansen är Wii fit en bra träning eftersom du får feedback direkt hur sned du är så att du kan lära dig kompensera och träna upp rätt muskler.

Du kan också känna av mental trötthet. Inte alls fysisk trötthet utan pga att hjärnan håller på mer och arbetar mer där du har din skada.

Mobbning är inte en skol- eller ungdoms fråga

Jag tror att mobbning är ett vanligt beteende hos djur där man försöker skydda flocken mot ett beteende som skulle vara en säkerhetsrisk för hela flocken. Det skapar mycket gemenskap att och får den redan trygga flocken att bli ännu tryggare.

Eftersom man har forskat om hur mobbning uppstår och anser att föräldrarna är upphovet så bör man fråga sig vad mobbning egentligen är. Det uppstår även liknande situationer bland vuxna och även hos djur. Är det också föräldrarna som har överbeskyddat barnen?

Jag tror att det är ett djupare behov eftersom det är så generellt och uppstår i olika grupper vid olika tillfällen. Det är ju helt klart att vi ska vara civiliserade och försöka undvika sådant beteende. Det är en generell regel som förebygger mobbning eller rasism . Den regeln finns hos alla religioner och kulturer så det har ju bäring på något essentiellt oberoende från vilken religion eller kultur man kommer ifrån.

fredag 26 april 2013

Om läkekonstens helhetssyn?

Något som jag blir litet irriterad på är hur litet olika läkare har kontakt med varandra. Reumatologerna har sin specialitet och neurologerna sin...och hjärtläkarna sin... Hur kan du någonsin veta att dina sjukdomar är kopplade till varandra om man inte har insikt i hur sjukdomen reagerar i ett större sammanhang.. det är ju inte som om hjärnan sitter där och fungerar för sig själv....eller hjärtat är helt obundet till resten av kroppens funktion...

Det verkar ibland som om läkarna tar bara ansvar för det område de kan.... Hur resten av patienten bryr de sig inte om... De skulle egentligen hacka upp patienten i bitar och sedan kika på sin bit och se vad som är fel.... Vi behöver en ny syn på det här med läkekonst...

torsdag 25 april 2013

Om ett halvt glas

Bara du kan se glaset som halvfullt eller halvtomt...och är du riktigt oppurtunist. Så dricker du glaset medan andra tjafsar om innehållet...

torsdag 18 april 2013

Att vara tyst och låta rasismen gro

Vi har att välja en öppenhet och tala eller tysta stå och se på medan rasismen gror. ALLA människor kommer från en kultur och berättigande till att vara. Det innebär inte att man kan förbise mänskliga rättigheter.

Vi lever i en alltmer global värld. Människor med olika kön, kultur eller läggning tävlar om att överleva bättre än sin nästa. Vi kan inte vinna utan att sikta tillsammans på en bättre värld som civiliserade människor. Sluta peka på din nästa som en råtta. Det föder bara paranoia och alla förlorar.

måndag 15 april 2013

Sjukvården bör inte vara vara ekonomiskt konkurrensutsatt

Det är ett märkligt fenomen att man har börja lägga ett ekonomiskt värde på ett liv. Om du betalar så får du åka med ambulansen. Du har en försäkring som täcker omkostnaderna. Precis på samma sätt som vårt ekonomiska system innehåller felaktigheter som gör att det inte strävar efter att vara hållbart så strävar det inte heller att vara ett bra system för mänsklig hållbarhet.

Vi försöker bygga ett samhälle där hållbarhet och funkar för oss människor. Vi måste kunna se hela bilden där stressen i en ökad tillväxt faktiskt kostar i hälsa. Det kostar för samhället i att vårda människor som mig.

Strokefallen har börjat enligt forskning gå ner i åldrarna och man vet att stress är en av riskfaktorerna för stroke. Vi måste förstå att driva på produktionshastigheten har ett pris. Ett strokefall kostar att vårda cirka 750 000 kronor varje år. Ungefär 15 000 människor varje år vårdas för stroke så det kommer att kosta samhället 11 250 000 000 dvs 11 miljarder om året, lågt räknat. Om vi bygger ett samhälle som istället ökar människors hållbarhet så kommer dessa siffror att minska.

Vi måste föra in i samhället en strävan mot ett hållbart samhälle där du som människa placeras före ekonomiska drivkrafter. Det är inte hållbart och ens mänskligt att låta någon vänta längre i ett väntrum eftersom han/hon har ingen försäkring som täcker kostnaderna. Samhället måste ställa krav på att människan och naturen ska vara hållbar.

Möte med Wikimedia

Idag har jag träffat Wikimedia och diskuterat om hur vi använder wikipedia i skolan. Det är väldigt använt trots det så känner väldigt få till hur det egentligen fungerar. Vi ska definitivt ta hit en person från Wikimedia som föreläsare på skolan.

Vi pratade också om Simple English och hur den skulle kunna användas av språklärare på flera stadier. Jag tror definitivt att vi kommer att kunna hitta flera användningsområden till wikipedia. Jag fick en idé som jag måste prata med min rektor och se om vi kan genomföra den på skolan.

söndag 14 april 2013

Ålderdom och överbefolkning

Alla blir äldre och vi kommer att få en allt äldre befolkning. Det som jag ser är ett enbent system som hoppar och försöker att få en förlegad syn på industrisamhället att fungera trots att samhället förändras och vi med det.

Arbetstiden kommer inte längre att vara mellan 8.00 och 16.00. Vi kommer inte att stämpla ut när vi är klara för dagen. Tiden och uppgifterna kommer att vara tidsoberoende. Våra dagar räknas inte med att vi har börjat på morgonen och vi stämplar ut på kvällen. Vi köper inte tid längre utan en mans kompetens som sträcker sig över arbetstiden och även utanför.

Vi kommer att behöva dela på uppgifterna och se de som aldrig slutförda eftersom vi inte längre är beroende av tidsramar på samma sätt som under industritiden. Vi rör oss också från industrisamhället till informationssamhället där helt andra kompetenser och flexibelt tänkande kommer att vara efterfrågat. Vi kommer inte vara färdiga kl 16.00 utan vi är mer flytande i vår tidsuppfattning.

Det kommer också att spela roll för hur vi ser på arbetslivet som slut vid en viss tidsgräns. Vår överbefolkning kommer att tvinga oss att se annorlunda på arbetstiden. Vi blir allt äldre men samtidigt allt hälsosammare och långlivade. Ju fler vi blir desto fler kommer att orka arbeta mer ju äldre ålder de har.

Det handlar inte om vi ska höja pensionsåldern utan när. Vi kommer att tvingas att producera mer så länge vi ser samhället i ett tillväxtsamhälle. Om vi istället omvärderar våra mål i samhället så behöver vi inte bygga höga torn av tillväxt utan finna en harmonisk tillvaro där vi söker hållbarhet istället för ständig tillväxt.

lördag 13 april 2013

Träna din hjärna så att den orkar med omgivningen

Det är bra att ha en regelbundenhet i sitt tränande och en möjlighet att vila efter träningen. Dvs du kan behöva ytterligare vila efter ett träningspass av din hjärna t. ex om du åker på ett möte med många människor kan du behöva YTTERLIGARE vila. Du kommer antagligen somna ändå till natten även om du vilar.

Vänj hjärnan långsamt och låt det ta tid. Hjärnan kommer långsamt men säkert att anpassa sig. Du omorganiserar hjärnan varje natt.

Jag känner fortfarande in svåra miljöer med min hjärna. Igår var jag tvungen att dricka litet kaffe innan jag gick på trädgårdsmässan.

Tänk på att jag tränar varje dag eftersom jag är på en stor skola i Stockholm. Annars hade jag tyckt det var otroligt jobbigt. Jag har dessutom sakta tränat min hjärna att orka med mer...det är viktigt att vila också och att låta det ta tid.

onsdag 10 april 2013

Sjukvårdspolitiskt nätverk

Jag deltog i dag i ett möte hos Miljöpartiet i landstingshuset. Det kändes viktigt att dela med mig av mina sjukvårdserfarenheter och för att peka ut verksamma förslag så att vi i miljöpartiet kan komma med en verksam sjukvårdspolitik.

Nätverket verkar innehålla massor av kompetens från olika håll där jag är en viktig del med min erfarenhet från sjukvården i sig. Vi diskuterade olika saker inom sjukvård och jag fick möjlighet att prata om det som jag tycker är viktigt och vad som behöver förändras inom sjukvården.

Tanken är att vi ska utforma effektiva förslag som Miljöpartiet kan lägga fram. Jag hoppas att vi kan påverka de andra partierna så att vården förändras till det bättre.

Vår

Foto: Bengt Båvegård

tisdag 9 april 2013

På väg hem

Jag tänkte döda litet tid genom att skriva ett inlägg på min mobil. Dagen har varit helt okej. Det känns som jag bidrar till elevernas lärande.

Diskussion om hjärnan och forskning om den med en vikarie var givande. Morgondagen ska jag infinna mig i förvaltningsrätten och vittna. Dessutom ska jag till ett nätverksmöte om sjukvården där jag kommer att träffa miljöpartiets ansvariga politiker. Jag hoppas att jag kan påverka.

Bloggers app till mobilen fungerar så mycket bättre än tidigare versioner. Med SwiftKey så blir det riktigt användbart.

måndag 8 april 2013

Minska saltintaget och öka din mängd kalium

Nya studier visar att det definitivt skulle minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Minska saltintaget och öka kaliumintaget så kommer vi öka den globala hälsan. Om du minskar intaget salt så kommer blodtrycket att sjunka. Om du samtidigt ökar intaget kalium så kommer det sjunka ytterligare. Via frukt och grönsaker får du i dig kalium.

Det kommer vi säkert snart att få läsa i svenska tidningar om de inte redan har publicerat de nya studierna. Du skulle minska saltintaget enorm genom att undvika halvfabrikat som öser in salt och glutamat i sina produkter. Jag får vatten på min kvarn eftersom jag har upplevt ett stort blodtrycksfall när jag bytte diet.

Äter idag en DASH-diet (pdf) som jag tycker fungerar och är enkel att hålla. Det handlar enkelt om att äta mer grönsaker och minska på kött/fisk samt pasta/potatis/ris.

söndag 7 april 2013

Sluta fingra på vår skola klåfingriga politiker....

Jag har tidigare skrivit om att kunskap ska styra skolan inte politiken. Nu har även man på DN kommit på den slutsatsen.

Jag tycker det är märkligt att en företeelse där man ska vara politiskt obunden ska styras av politiken. Det gör ju knappast skolan politiskt obunden bara idiotiskt i knäna på politikernas senaste fluga.

Science is fun

Allt vi gör är beroende av attityd

Vi lever och frodas på grund av vår attityd. Vi vägrar och kämpar om livet för att undslippa döden. Alla som jag har mött som har lyckats bra med sin rehabilitering mot ett bättre liv har alla en gemensam sak. Det är en positiv inställning som bejakar livet.

Vi kommer att gå under om vi inte har rätt attityd och jag tror att det påverkar hela vårt liv. Beroende på hur vi möter saker i vårt dagliga liv så kommer vi att möta framgång eller nederlag. I mitt arbete som lärare ser jag gång på gång hur attityden spelar en allt viktigare roll för inlärning.

Du behöver vara aktiv för att lyckas. Det kommer aldrig att gå genom att vara apatisk eller inaktiv. Hela rollen som lärare handlar om att skapa aktivitet och engagemang. Du kan lyckas genom att låta den lärande få allt större framgång och ansvar. Ständiga misslyckande kommer att leda till apati eller en inaktiv roll.

Med andra ord välj glädje över varje ögonblick eftersom du tjänar på att vara aktiv och tillmötesgående.

fredag 5 april 2013

Hjärnan är plastisk och den omorganiseras hela tiden

Mina erfarenheter av stroke rehabilitering och även ny forskning visar på att hjärnan är plastisk. Den omorganiseras ständigt vilket gör den mindre sårbar för skador och du kan rehabilitera bättre allteftersom tiden fortskrider. Du kan påverka snabbheten och hur bra du rehabiliterar.

Jag applicerar och har tänkt om hur jag lär ut plus att jag ser på deras utveckling på ett annat sätt. Det har gjort att jag har öppnat ögonen och ser inte de som fasta individer i en viss utvecklingsfas. Utsätts man för utmaningar och prövningar så kommer hjärnan att anpassa sig efter detta.

Jag tror också att attityden och motivationen spelar större roll än vad vi tror. Om jag hade haft en annan attityd så hade jag kanske varit kvar i min roll som sjuk eller fast med olika men. De flesta som har lyckats med en bra rehabilitering och lyckats förbättra sin situation har oftast haft hög motivation och en bra attityd att försöka lyckas även om läkarna har sagt nej.

Jag har hela tiden byggt min rehabilitering på korsvis träning och att pröva min rehabiliteringsnivå med att försöka jonglera. Jonglera funkar också som ett sätt att stimulera hjärnhalvornas kommunikation. Det har också berättat för mig hur pass bra jag har varit i min rehabilitering. Jag kunde jonglera innan min stroke. Jag tror på korsvis träning och att träna sin koncentrationsförmåga samtidigt som man arbetar med minnet. RGRM är en träning som gör just det och jag vet att det utmanar både kropp och hjärna. Hjärnan både kroppsligt och mentalt.

Utmana din hjärna att utföra sånt du inte kan och tränar upp dig för framtiden så att du får ett bättre liv.

Unlock creativity

torsdag 4 april 2013

Arbetsförmedlingen "glömde" att tala om att jag själv skulle söka sjukpenning

Arbetsförmedlingen "glömde" att tala om att jag själv skulle söka sjukpenning efter avslutat "arbetslivsintroduktion" som det heter eftersom jag har rehabiliterat mig från min stroke. Tidigare hette det nog sjukpension. Så jag gissar att arbetslivsintroduktion egentligen är ett finare namn på sjukpension.

Det är ett knasigt system som försvårar tillvaron för svårt sjuka och kroniskt sjuka. De måste göra om systemet så att det underlättar ju svårare sjuk man är och ju mer man har med myndigheterna att göra. Om man har med försäkringskassan relativt litet att göra förstår jag att man ska göra det krångligt. Det fyller dock ingen funktion för de som varje vecka tvingas att kontakta försäkringskassa. Det är bara enfaldigt. Idioti.

tisdag 2 april 2013

Du har ett skafferi nära dig där du kan förse dig

Runt omkring i naturen växer det massor som kan förse dig med näring och smak. Du måste dock vara försiktig eftersom det också en del växter är giftiga. Bara för att något är naturligt betyder det inte att det kan vara ofarligt. Skogsskafferiet berättar om olika örter och växter. Det är ju helt gratis så varför inte utnyttja vår allemansrätt. Kolla dock upp vilka örter som är enkla att utnyttja. Kunskap är enormt viktig när det gäller

Allemansrätten hindrar dig dock från att plocka nötter eftersom det i gamla tider representerade ett större värde. Du kan dock plocka svamp och bär ohindrat.