fredag 5 april 2013

Hjärnan är plastisk och den omorganiseras hela tiden

Mina erfarenheter av stroke rehabilitering och även ny forskning visar på att hjärnan är plastisk. Den omorganiseras ständigt vilket gör den mindre sårbar för skador och du kan rehabilitera bättre allteftersom tiden fortskrider. Du kan påverka snabbheten och hur bra du rehabiliterar.

Jag applicerar och har tänkt om hur jag lär ut plus att jag ser på deras utveckling på ett annat sätt. Det har gjort att jag har öppnat ögonen och ser inte de som fasta individer i en viss utvecklingsfas. Utsätts man för utmaningar och prövningar så kommer hjärnan att anpassa sig efter detta.

Jag tror också att attityden och motivationen spelar större roll än vad vi tror. Om jag hade haft en annan attityd så hade jag kanske varit kvar i min roll som sjuk eller fast med olika men. De flesta som har lyckats med en bra rehabilitering och lyckats förbättra sin situation har oftast haft hög motivation och en bra attityd att försöka lyckas även om läkarna har sagt nej.

Jag har hela tiden byggt min rehabilitering på korsvis träning och att pröva min rehabiliteringsnivå med att försöka jonglera. Jonglera funkar också som ett sätt att stimulera hjärnhalvornas kommunikation. Det har också berättat för mig hur pass bra jag har varit i min rehabilitering. Jag kunde jonglera innan min stroke. Jag tror på korsvis träning och att träna sin koncentrationsförmåga samtidigt som man arbetar med minnet. RGRM är en träning som gör just det och jag vet att det utmanar både kropp och hjärna. Hjärnan både kroppsligt och mentalt.

Utmana din hjärna att utföra sånt du inte kan och tränar upp dig för framtiden så att du får ett bättre liv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...