lördag 27 april 2013

Mobbning är inte en skol- eller ungdoms fråga

Jag tror att mobbning är ett vanligt beteende hos djur där man försöker skydda flocken mot ett beteende som skulle vara en säkerhetsrisk för hela flocken. Det skapar mycket gemenskap att och får den redan trygga flocken att bli ännu tryggare.

Eftersom man har forskat om hur mobbning uppstår och anser att föräldrarna är upphovet så bör man fråga sig vad mobbning egentligen är. Det uppstår även liknande situationer bland vuxna och även hos djur. Är det också föräldrarna som har överbeskyddat barnen?

Jag tror att det är ett djupare behov eftersom det är så generellt och uppstår i olika grupper vid olika tillfällen. Det är ju helt klart att vi ska vara civiliserade och försöka undvika sådant beteende. Det är en generell regel som förebygger mobbning eller rasism . Den regeln finns hos alla religioner och kulturer så det har ju bäring på något essentiellt oberoende från vilken religion eller kultur man kommer ifrån.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...