måndag 15 april 2013

Sjukvården bör inte vara vara ekonomiskt konkurrensutsatt

Det är ett märkligt fenomen att man har börja lägga ett ekonomiskt värde på ett liv. Om du betalar så får du åka med ambulansen. Du har en försäkring som täcker omkostnaderna. Precis på samma sätt som vårt ekonomiska system innehåller felaktigheter som gör att det inte strävar efter att vara hållbart så strävar det inte heller att vara ett bra system för mänsklig hållbarhet.

Vi försöker bygga ett samhälle där hållbarhet och funkar för oss människor. Vi måste kunna se hela bilden där stressen i en ökad tillväxt faktiskt kostar i hälsa. Det kostar för samhället i att vårda människor som mig.

Strokefallen har börjat enligt forskning gå ner i åldrarna och man vet att stress är en av riskfaktorerna för stroke. Vi måste förstå att driva på produktionshastigheten har ett pris. Ett strokefall kostar att vårda cirka 750 000 kronor varje år. Ungefär 15 000 människor varje år vårdas för stroke så det kommer att kosta samhället 11 250 000 000 dvs 11 miljarder om året, lågt räknat. Om vi bygger ett samhälle som istället ökar människors hållbarhet så kommer dessa siffror att minska.

Vi måste föra in i samhället en strävan mot ett hållbart samhälle där du som människa placeras före ekonomiska drivkrafter. Det är inte hållbart och ens mänskligt att låta någon vänta längre i ett väntrum eftersom han/hon har ingen försäkring som täcker kostnaderna. Samhället måste ställa krav på att människan och naturen ska vara hållbar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...