fredag 24 maj 2013

Vi behöver en förändrad syn på energi

Det är dags att ändra vår syn på energi. Nu behöver vi en övergång till andra energislag. Hela vår syn på effektiva energislag styrs av oljebolagen och deras möjlighet att ta ut vinster. Det är dags att tänka om och göra en helomvändning. Oljebolagens styre är över vi inser att det numer kostar inte bara pengar det kostar även på miljön att elda med fossila bränslen.

Det handlar om att få en syn på samhället att istället fokusera på så liten energiåtgång istället för att vi ska bygga en industri som kräver alltmer energi så att oljebolagen ska kunna ta ut så stora vinster som möjligt. Det handlar också om att vi får en annan syn på ekonomi där det istället handlar om att förbättra möjligheterna att bygga ett hållbart samhälle. Det handlar om dina och mina barns framtid.

Det handlar också om att människor ska få en hållbar situation och inte en plats där klyftorna växer. Genom övergången finns det massor av arbetstillfällen. Det handlar inte bara om att effektivisera den befintliga industrin. Vi behöver bygga en ny värld som är fokuserad på hållbarhet snarare än denna ständiga jakt på pengar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...