torsdag 11 oktober 2012

Mindfulness har en enorm inverkan

Det är väldigt vilken inverkan som Mindfulness har på vakenhet och ångest. Vi fyller oss med oro för dagen och olika göromål trots att det inte har skett ännu.

Att ha en stund för dig själv rensar ditt sinne så att du är redo att möta dagen utan förutfattade meningar som kommer att styra dig i ögonblicket. Du kommer att möta dagen som den är inte som du tror att den kommer att vara.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...