fredag 21 december 2012

Learning to live

Vi är styrda av det som vi gömmer i livet. Vi kommer aldrig att finna sanningen om vi inte slutar att springa bort från sanningen om vem vi är. Identifiera dina demoner annars kommer de att styra dig. Var närvarande i ditt liv. Du kommer aldrig förändras om du inte är medveten och närvarande i ögonblicket.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...