torsdag 5 juli 2012

Om livet, universum och allting...

Vi måste bort ifrån vårt sjukliga tänk kring tillväxt eftersom det är det som skapar många av de dåliga produkterna och samhällstempot. Det skapar bara sjukdomar och disharmoni i samhället. Vi behöver istället glädje och harmoni. Njuta av tillvaron så länge vi har den. Tillväxten är till för de som har pengar och vill ha mer. Du kan inte äta pengar. Ta till vara tiden som är din enda tillgång som du egentligen vet att du har. Livet kan ta en ända med förskräckelse om du har otur.

Vi behöver ett samhälle där växa har att göra med biologisk tillväxt eller sinnesfrid och utveckling själsligen. Ekonomi är ett syntetiskt skapat behov av människan för människan för att skapa en ram av något som egentligen inte behöver en ram. Ditt liv. Det är värdefullt se till att göra något bra av det istället för att springa i ett ekorrhjul helt meningslöst.

Vid livets slut är det helt andra värden vi kommer att vilja räkna. Pengar då ter sig ganska tomma och meningslösa. Du saknar då möjlighet att välja att göra sakerna nu eftersom tillfället sedan länge har passerat. Du kommer att känna en saknad över att du inte valde nu istället för någon gång i framtiden eller det var bättre förr.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...