söndag 8 juli 2012

Idé om en stad nära Arninge på cykelavstånd

Idé om en stad nära Arninge på cykelavstånd. Tanken att hitta mark och bygga en stad tillräckligt nära Arninge centrum som med en förnyad kundkrets skulle bli hållbarare som näringscentrum och fokusera på cykeln istället för bilen som färdmedel istället eftersom vi behöver komma bort från fordon drivna med bensin. Man kan även tänka sig lättare elfordon som lättare kan röra sig till köpcentrumet, typ Segway. Det skulle också bli ett mer attraktivt och starta en busslinje med täta turer till Arninge.

Det skulle vara ett försök att se om det nya tänket är både hållbarare och ger en mer effektiv stad. Staden kunde byggas mellan Rydbo och Täljö där det fortfarande finns outnyttjad skogsmark. Den nya staden skulle få byggnader som är energieffektiva och man bygger in solenergi för att minimera energiåtgången så att man samtidigt ser hur en sådant alternativ effektiviserar boendet samtidigt som det producerar egen el.

Tanken är att man ska kunna röra sig till Arninge med hjälp av cykel som storstaden blir ett mindre attraktivt val eftersom Arninge centrum skulle kunna erbjuda ett mer attraktivt utbud. Tanken att flytta ut boendet från storstaden till den lilla staden som kan erbjuda mer. Kommer göra att det blir mer attraktivt att bo på landsbygden. Vi kommer att splittra upp staden samtidigt som vi erbjuder ett mer hållbart alternativ. Vi kommer bort ifrån betongghetton och mångmiljonsprogram samtidigt som vi skapar ett mer attraktivt boende med ett stort utbud samtidigt som vi kommer närmare den lantliga miljön.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...