onsdag 2 november 2011

Synd och Dygd.

Avund - Godhet, Frosseri - Avhållsamhet, Girighet - Generositet, Lust - Kyskhet, Lättja - Flit, Ilska - Tålamod, Högmod - Ödmjukhet

Sedan har vi de Himmelska dygderna.
Tro, hopp, barmhärtighet, viljestyrka, rättvisa, måttlighet, aktsamhet

Det känns litet krångligt att man bygger etik på så många olika plan istället för att försöka stödja etiskt den goda grundvalen i humanismen. Den finner man i nya testamentet i form av Matteus uttalande:

Allt vad I viljen att människorna skola göra eder, det gören I ock dem. Ty detta är lagen och profeterna. (Matt. 7:12)

"Den gyllene regeln" finner man inom många religioner. Så enkel, men så svår den verkar att följa.

Det är inte för inte som man inom kristendomen varnas för syndernas drivkraft. Även som taoist ser jag det intressant att filosofera runt dessa krafter inom oss, som kan få oss att faktiskt göra andra människor ont eller gott. Vad får oss att välja i de situationer vi befinner oss i? Varför väljer man olika beroende på situation? Det motsatta i våra drifter bottnar nog i vår självbevarelsedrift. Härur följer den komplexitet av etik och moral som vi idag verkar driva allt längre ifrån.

Jag frågar då när vi idag inte lika klart och tydligt styrs av etik och moral. På vilka grunder gör vi våra val i olika livssituationer? Vad styr oss att agera för andra eller inte agera? "Att vara eller inte vara" ser idag ut mer som "Att handla eller inte handla". Grunden i det existensiella har förändrats.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...