torsdag 25 februari 2021

Kärnkraft får oss att tvivla på omställningen

 Kärnkraft får kraft i vingarna av den plötsliga kylan som nu avtar. Argumenten är många och jag vet faktiskt inte varifrån dem kommer. Litet som kärnkrafts ivrarna hittar på argumenten eftersom det får folk att tro på kärnkraften.

Jag tycker det är litet märkligt eftersom att vi producerar mer energi än någonsin. Vi importerade ca 11 000 GWh och exporterade 30 000 GWh. Då påstår man helt plötsligt att vi måste importera ful-el från Polen. Det märkliga är att vi måste ju göra av med mindre energi över tid eftersom generellt så ökar temperaturen. Då ska man dessutom tänka på kostnaden av att bygga ny kärnkraft. I Finland bygger man en reaktor Oikilunto 3 den har kostat minst runt 5-6 Miljarder och förseningar gör att den fortfarande inte har tagits i bruk.

Vi behöver byta spår och hitta hållbara vägar istället för att ödelägga naturen som är ett måste för att få Uranet som driver kärnkraften. Dessutom så ska avfallet slutförvaras. Det behöver slutförvaras runt 100 000 år för att avklinga.

Vi skulle behöva finna en väg att göra bränsle av den koldioxid som finns i atmosfären för att istället för att minska utsläppen. För att minska klimatförändringarnas konsekvenser så behöver vi hitta alla sätt som kan binda koldioxid och andra klimatgaser.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar