Om Miljö

Vår vision är att skapa ett hållbart samhälle där vi lever i harmoni med naturen. Miljöpartiet vill arbeta för ett samhälle där vi minskar den miljöskuld som vi idag lever under samtidigt som vi kan leva i ett samhälle som strävar framåt mot ett hållbart sätt att leva.

Jag anser att vi inte längre kan öka vår tillväxt på naturens bekostnad och att vi måste istället finna ett nytt hållbart sätt att leva. Vi lever i ett paradigmskifte där vi har möjlighet till en omställning för att finna ett alternativt sätt att växa.

Vi måste bygga ett mer sammansvetsat samhälle som bygger på en mer hållbar teknik. Konsumenterna av el borde producera el och få köpa mellanskillnaden. På så vis kan vi öka det hållbara och minska konsumtionen av el.

I samhället bygger vi in oss i konsumtion och vi måste bryta våra vanor för att få ett hållbart samhälle. Vi strävar ständigt efter att uppleva det senaste och köpa nytt. Igen behöver vi se värde i att producera hållbart och lära oss att reparera istället för att kasta.

Jag tänker i fortsättning låta den här sidan växa både med idéer och tankar för att hitta möjligheter och nyheter för att kunna nå ett hållbart sätt att leva och utvecklas. Om du har idéer och tankar så är jag givetvis öppen för en diskussion.

Vi behöver bygga en samhällsmodell som är cirkulär istället för linjär. Det är av största vikt att vi slutar upp med att bygga systemet för att ÖKA konsumtionen utan vi behöver leva tillsammans i en tillväxt som ÖKAR hållbarheten istället för att ÖKA vinsten. Även om vi har miljoner i vårt kassa skåp så kan man inte äta pengar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar