Om Stroke

Du kan drabbas av en blödning, blodpropp eller annan sjukdom som slår ut hjärnans funktioner. Slaganfall kan komma plötsligt eller så får du flera varningar. Du kan känna igen det genom AKUT. Orsaken till slaganfall är det är vanligt att du har stress, sömnsvårigheter, hjärtflimmer, högt blodtryck, röker mm.
"Stroke är ett tillfälligt tillstånd då du drabbas av en blodpropp eller en blödning i hjärnan. Varje år insjuknar 30 000 svenskar i stroke. Hälften av dem avlider eller blir svårt handikappade. Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige efter kranskärlssjukdom och tumörsjukdomar.

Stroke är även den vanligaste neurologiska orsaken till handikapp i Sverige och den vanligaste kroppsliga orsaken till långtidsvård. Cirka 100 000 svenskar lever med följderna av stroke och minst 20 000 behöver mycket stora hjälpinsatser och tillsyn dygnet runt."
- Hjärt-lung fonden
Jill Bolte-Taylor forskar på hjärnan och har själv upplevt en stroke.


Hjärnan är plastisk och du återhämtar dig efter en stroke. Det är bra att komma igång så tidigt som möjligt med din rehabilitering. Träning är bra oavsett eftersom forskning har visat att du utsöndrar ett visst hormon när du tränar som är bra för din rehabilitering.

Tänk på att din skada är individuell så det kan vara svårt att jämföra skador med varandra. Jag har en grupp på facebook om rehabilitering av stroke. Det finns även grupper som drivs av Strokeförbundet. Du hittar mer information om min stroke och rehabilitering under taggen stroke.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar