fredag 30 december 2016

Om global uppvärmning och wikipedia

Jag försöker knyta ihop det gytter av artiklar på Wikipedia som knyter an till global uppvärmning. Jag har skapat en navigationsmall och försöker skapa en del artiklar som finns på engelska versionen av Wikipedia. Jag har bl a skapat koldioxid i atmosfären och metan i atmosfären. Jag borde också skapa en om vattenånga i atmosfären som också är en viktig växthusgas.

Då atmosfären blir varmare kommer den automatiskt att kunna innehålla mer vattenånga och det ger upphov till mer nederbörd. Det känns som allt viktigare att påpeka klimatförändringarna och vad dem gör med förutsättningarna. Förstår faktiskt inte varför inte tidningarna försöker följa det ur ett längre perspektiv, men jag gissar att deras kortsiktiga perspektiv gör klimatförändringarna svårgreppbara och definitivt inget man tjänar pengar på.

Ekonomi är en drivande faktor på klimatförändringarna indirekt eftersom vi ständigt törstar efter mer energi för att kunna öka de ständigt ökande vinsterna. Vi kommer inte kunna avvärja en total katastrof så länge vi blundar för ekonomins påverkan för energibehovet. Vi kommer behöva förändra förutsättningarna för att få bort denna ständiga jakt efter mer energi.

De verkar ha fått fusion att fungera och kanske är det lösningen på våra bekymmer som kan lösa ut de fossila bränslena som skapar störst problem. Koldioxiden påverkar på flera plan än bara atmosfären det gör också våra hav surare så att koraller har svårare att bygga kolonier som är födelseplats för många arter.

fredag 23 december 2016

Klimatförändringar

Klimatförändringar är på allas läppar och vi talar om det som om det vore självklart. När jag säker på google så finns det ingen kartläggning. Jag ser otaliga exempel på att de just nu är påtagliga och har förändrat vår värld. Det handlar om artmigration, ostadigt väder, extrema väderförhållanden, översvämningar,bränder och klimatflyktingar.

Det är inget som tidningarna följer eller skriver om eftersom det inte händer över en dag. Möjligtvis kan de skriva om en klimatkonferens i Paris eller att det är konstiga temperaturer i Arktis. Det verkar som ingen följer det längre skeendet av media eller bryr sig om att föra dagbok över de extrema händelser som faktiskt påverkar oss och ligger till grund att den generella temperaturen beter sig konstigt.

Det är dessutom konstigt att trots att vi får otaliga tecken på dem så fortsätter vi att ignorera tecknen som om dem inte fanns. Det selektiva seendet är nästan hypnotisk och är som ett lämmeltåg som är på väg att springa utför ett stup.

Trots att de fossila bränslena som energislag ökar i världen så verkar vi märkligt nollställda över det som händer och försöker släcka branden med bensin. Genom att öka de fossila bränslena. Jag fattar inte att det här är något svårt att förstå. ALLA vet att om vi sätter till mer koldioxid i atmosfären så kommer temperaturen att öka ändå flyger vi till thailand över jul som om det är någon annan som måste se till att temperaturen ska minska.

Vi verkar dessutom strunta i att de största ökningarna av fossilt bränsle sker i länder utanför OECD när vår strategi borde vara att hälla vatten där det brinner som mest. Jag får faktiskt inte det här att gå ihop. Jag tror inte någon i världen inte har hört om global uppvärmning och ändå springer vi runt som höns och pekar på den andra hönan.

tisdag 22 november 2016

Försöker träna med tRAppen

tRAppen är en gruppapp där man tillsammans försöker träna i en grupp. Det handlar om att man ska peppa varandra att orka komma ut och träna. Det står också en massa information om träning och om hur man ska tänka med sin sjukdom och att starta enkelt.

Jag har tänkt att ja ska komma iväg på simning och börja med litet enkel muskelträning. Bland annat fixa ett nytt gummiband som är en enkel träning som ger mycket och är rätt skonsam. Jag har börjat få smärta i leder som kommer helt oförhappandes som jag genom träning ska få bort.

fredag 18 november 2016

Viktig artikel skapad på wikipedia

Eftersom många debattörer framför det positiva med att samhället förändras så är det bra att veta att trenden för halten koldioxid över flera år är ständigt ökande. Vi kan vara säkra först när vi ser att trenden viker av och ändrar riktning bort från ständigt ökande till avtagande.

Jag skapade därför artikeln Koldioxid i jordens atmosfär, det finns artiklar på andra språk och Sverige bör inte vara sämre. Jag hoppas att den håller människors kamplust uppe så att de inte tappar fart i tron att det skulle vara klart. Miljöarbetet bör fortsätta och sökandet efter ett hållbart samhälle där vi kan försöka lindra och eventuellt stoppa klimatförändringarna.

Uppdaterat: Gjorde också Världens energikonsumtion

söndag 13 november 2016

Om medmänsklighet är att vara politisk korrekt, så är jag det

Jag har hört till leda att det är de politiskt korrekta som har orsakat detta kaos. När det är kriget och att man gör pengar på att sälja vapen som är orsaken till att vi nu lever i ett kaos. Samtidigt har vi en annan katastrof i och med klimatförändringarna som också ger flyktingar. Miljontals människor flyr klimatförändringarnas verkningar.

Globalisering och folkförflyttningar av olika orsaker har skett under alla år och har ökat under senare år. Det kommer inte minska och vi behöver möta detta som sker världen över. Argumentet att politiskt korrekta är skulden till att vi är naiva och att medmänsklighet skulle vara fel tycker jag haltar så länge man ska se allas lika värde.

Om vi ska ha ett demokratiskt samhälle där människor är lika värda kan vi inte sluta våra gränser. Vad är för samhälle som vi vill leva i? Vi måste börja ifrågasätta vad rasister och fördomsfylla människor verkligen vill och inte bara agera utifrån vår egen rädsla. Krigen som härjar är numer en industri och olika makter hyr in legosoldater för att föra krig. Krigen kommer inte sluta eftersom företag vill gå med vinst och om krigen slutar kommer ingen att hyra in soldater. Hur tror du att vi någonsin ska få fred på jorden om kapitalister ska kunna göra vinst på krig?

tisdag 8 november 2016

Många i Sverige börjar sluta upp i integrationen

Det är härligt att se att så många krafter sätts i rörelse då facebook talar om kris och kaos ser jag hur man runt om i landet organiserar sig i motrörelser som visar HUR man ska försöka integrera människor som kommit nya till samhället. Vi måste sluta prata om att man måste integrera och sluta prata om att det är för jävligt. Vi ska göra det möjligt istället för andra människor att leva.

I Åredalen har företagare och folkhögskolor jobbat hårt. Här har man 50% som arbetar efter 2 år så det är möjligt, men vi behöver arbeta för det. Det kommer inte hända av sig själv. Det handlar om att vi måste sluta tycka synd om oss och börja möta det som är svårt och jobbigt. Fråga dig vad du kan göra för att göra situationen lättare. Det kanske räcker med att skänka kläder till ett boende eller ställa upp på ett språkkafé.

fredag 4 november 2016

Ta inte debatten med rasister

Det är ingen idé att ta debatten eftersom rasister inte är intresserade av att ta debatten. De är intresserade av att förvirra och lägga ett dis av oklarhet så att de kan flytta diskussionens positioner så att man kan ta deras ståndpunkt. Det ska vara enklare att dehumanisera vissa grupper. Det är det som deras oklara argument syftar till och inte att försöka vara rationella.

Vi ser en tydligare polarisering av åsikterna med Donald Trump i täten. Vi får inte återfalla till att makter som vill avskaffa demokrati och förminska medias roll i samhället så att de kan få tolkningsföreträde.

Det var Goebbels som sa det först att om man säger en lögn tillräckligt många gånger kommer den bli sann. Vi måste försöka att bli civila och se olika människor som likvärdiga annars kommer att demokrati förlora sin styrka.

Rasism och mobbing handlar om samma sak att man ska utesluta någon eller några för att verka starkare. Vi måste visa med att agera och visa att ALLA är välkomna och lika mycket värda.

måndag 31 oktober 2016

Riksförening för SLE

Vi har bildat en underförening i Reumatikerförbundet, Riksförening för SLE. Jag är med i interimsstyrelse som ska förbereda för den valda styrelsen som väljs vid det första årsmötet.

Vi har skickat ut följande skrivelse på olika ställen.


Välkommen till Riksförening för SLE

Vi har den 30 oktober 2016 bildat en Riksförening för SLE. Tanken med att bilda den här föreningen är att vi vill arbeta mer för att synliggöra SLE i samhället och i Reumatikerförbundet, som kontaktpunkt för nyligen diagnosticerade, med olika föreläsningar samt fikaträffar runt om i landet och med SLE-dagen samt mycket mer. Det är vi medlemmar som sätter gränserna för vad vi kan göra. Föreningen kommer att vara en riksförening inom Reumatikerförbundet. Vi kommer att kunna dra nytta av kunskaper i Reumatikerförbundet och deras påverkansarbete.
När det gäller medlemskapet i Riksföreningen för SLE så är grunden att du måste du vara medlem i Reumatikerförbundet. Om du sedan väljer att vara med i enbart Riksföreningen för SLE och inte någon lokalförening så betalar du endast 250: -. Däremot så kanske du vill behålla ditt medlemskap i någon lokalförening då du vill nyttja vattengympa eller liknande aktiviteter som drivs av lokalföreningen. Detta rekommenderas om du tänker nyttja det lokala som föreningen erbjuder att du då är dubbelmedlem både i riksföreningen och i den lokala föreningen. Då betalar du 98: - extra för dubbelt medlemskap.

För att gå med i Riksföreningen för SLE mailar du medlemsregistret@reumatikerforbundet.org och skriver att du vill gå med i Riksföreningen för SLE, eller ringer 08-50580500 och då kommer du till växeln på Reumatikerförbundet och kan berätta ditt ärende. Detta gäller oavsett om du vill vara med i enbart Riksföreningen för SLE eller om du vill ha dubbelt medlemskap.

VI har bildat en interimsstyrelse för Riksföreningen för SLE som består av Marielle Sandstedt, Bengt Båvegård, Karin Blomkvist Sporre, Sandra Dahlberg och Theresia Rydmark. Vår främsta uppgift är att värva medlemmar till föreningen och att förbereda inför årsmötet som kommer hållas i mars. Då kommer föreningens första ordinarie styrelse att väljas. En annan uppgift är att förbereda inför 2017 års SLE-dag. Om du behöver komma i kontakt med oss i styrelsen så maila oss gärna på sleforening@gmail.com

Det sprids ett okritiskt politikerförakt på Internet

Just nu finns det krafter som med vilje sprider ett politikerförakt. Man försöker få den demokratiska processen stå i skumrask dager trots att politiker har god vilja och försöker att göra det bästa av situationen.

Det handlar om att vara kritisk i sitt läsande av olika hemsidor och allt som står på nätet. Ta sig tid att ifrågasätta och ta reda på hur det egentligen förhåller sig och inte okritiskt köpa allt som delas på facebook.

Vi är alla medvetna om att det sprids allt mer dynga på internet. Det handlar om att allt som sägs tillräckligt många gånger inte alls blir sannare ju fler som säger det. Du måste våga ta egen ställning och inte bara följa alla andra som ett dumt får. Visa att du har egen intelligens och att dina åsikter och tankar räknas lika mycket som dem färdigt tillredda av spinndoktors på nätet.

Det handlar om att ta tillbaka sanningen.

fredag 28 oktober 2016

Om falukorvar och creative commons

Av: Bengt B
Expressen har använt min bild från bilden om falukorv i Wikipedia. Det kan dem väl göra men de ska erkänna upphovsmannen när de använder bilden vilket dem inte har gjort.

Jag har här till höger visat hur man kan göra. Det kräver ingen stor plats och är inte egentligen speciellt störande. Man hade också kunnat lägga till: "Fotograf: Bengt B" i texten.

Du kan använda bilderna på Wikipedia helt gratis, men glöm inte bort att det är någon som har tagit bilden som förtjänar kredd. Här bryter man mot upphovsrätten. De brukar vara snabba annars om man skulle använda deras bilder....

Uppdatering: Nu har de åtgärdat och tackat för bilden på korvarna. De var väldigt snabba. En stor eloge till Expressen och Lennart Nilsson.

söndag 2 oktober 2016

Asylkaos skriver brev till lokalpolitiker

Asylkaos skriver brev till lokalpolitiker och berättar att dem är landsförrädare. Nu börjar det bli allvarligt att vara politiker och engagera sig lokalt såsom riks. Det är numer normaliserat att man kan följa olika politiker över sociala medier lokalt som riks.

Det innebär att integriteten tummar man på och du kan enkelt leta reda på demokratiska politiker i syfte att påverka dem. Sociala medier betyder inte bara positiva saker utan också att det har en baksida med mordhot, mobbning, utfrysning och det som vår värsta fantasi trodde var omänskligt. Vi har givit bort vår frihet att agera i ett samhälle och vara anonym.

Du syns vad du än gör varje klick och varje. Stasi är bara förnamnet för nu kan alla höra dig skrika i sociala medier.

tisdag 13 september 2016

Soluppgång


Jag har lärt mig att gå... Tre gånger

Tre gånger har jag lärt mig gå. En gång när jag var barn och de två andra gångerna efter stroke. Jag har förändrat min syn på livet och våra motgångar och hur jag ser på andra människor. Vi har alla rätt att vara människor och att man ska behandla andra såsom man själv vill bli behandlad.

Det är enkelt om man lever efter den gyllene regeln att respektera andra och få respekt själv. Den återfinns i alla religioner och även i andra sätt att se på livet. Om vi kunde leva efter den skulle allt bli mycket enklare jag tror ingen vill själv uppleva krig och behöva ducka för krypskyttarnas kulor. Ingen vill heller bli mobbad och utstött eller behandlas som en andra klassens medborgare.

Ofta ser vi på andra människor med andra erfarenheter som något konstigt och inte som en källa till kunskap om det som är annorlunda än det som du känner till. Vi är rädda för det okända och det vi inte känner till. Otryggheten växer.

I historien har vi mött otrygghet om omvärlden genom att integrera mot en yttre fiende såsom ryssen eller muslimen eller juden. I dagens globala samhälle har vi ingen som vi kan integrera emot så vi tar alla chanser vi kan för att känna oss trygga.

Vi kommer att behöva finna en väg mot en trygg och säker världsmedborgare. Vi behöver förstå att människor är i grund och botten samma skrot och korn. Alla söker samma sak tryggheten. Vi behöver sluta vara rädda för vår skugga och se solen som en verklighet vi måste möta. Mörker och ljus är egentligen samma sak och behöver varandra för att kunna samexistera.

Dags att börja bygga samhället kring människan

Människan borde vara det centrum som man bygger samhället kring, men vi har sedan en tid tillbaka slutat bygga samhället kring människan för att bygga det runt bilen. Det är ju inte bilar som bor i samhället utan människor och vi måste börja bygga samhället efter att det ska finnas enkla kommunikationer och att cykla som ett sätt att ta sig fram utan risk för liv.

I dagens samhälle får människan stryka på foten och vi bygger stora köpcentrum där man måste ha en bil för att besöka eftersom det är för långt eller förenat med livsfara att besöka med cykel. Alla skulle tjäna på att istället bygga samhällen kring dessa köpcentrum så att man inte längre skulle behöva bil utan kan åka med sin cykel och handla.

Vi skulle behöva bygga en ny infrastruktur som gör det möjligt för människor att sitta utomhus utan att behöva hosta pga av avgaser och förbipasserande trafik. Hur svårt är det att förstå. Det bor människor i samhället och inte bilar.

torsdag 30 juni 2016

Energikonsumtionen i världen fokuserar på ökat fossilt bränsle

Så här såg energi konsumtionen ut 2013 och som du ser har fossila bränslen ingen tendens att sjunka.

 Vi kan vara hur klimatsmarta vi vill. Så länge vi har det ekonomiska systemet att vi kräver ständig vinstökning så länge kommer industrin att kräva mer energi och vi väljer fortfarande fossila bränslen. Hela världen måste tänka om och ändra det ekonomiska tänkandet.

Du ser också att alternativa bränslen har ökat och det är positivt. Vi måste dock se till att fossila bränslen minskar om vi ska ha någon chans.


måndag 27 juni 2016

Reumashop

Jag fick ett mail av en person som driver en webbshop. Jag har tittat på sidan och tycker att den är som med det mesta riktad mot RA och deras hjälpmedel för att underlätta deras vardag. Det finns många bra saker och ännu mera knasiga produkter som saluförs utan vetenskapliga belägg. T ex har man magneter som jag fortfarande inte har sett några belägg vetenskapligt att det skulle fungera. Samtidigt så har man reumatikerförbundets rekommenderade produkter.

Det saknas D-vitamin som kosttillskott som jag tror är det viktigaste tillskottet. Många sjukdomar har någon koppling till brist av D-vitamin. Tänk på att inte äta för mycket dock eftersom det är fettlösligt och överskottet binds i fettvävnad. Det verkar vara en del bra litteratur för reumatiker dock verkar det inriktat på den vanliga former RA av förklarliga skäl. Det är fler som kan handla.

Det gäller att se upp med charlataner och plocka det som funkar bra som har vetenskapliga belägg. Inte det som säljs för att endast göra pengar, men har liten eller ingen verkan. Kolla alltid efter om det finns några vetenskapliga belägg. Har det inte det så är det oftast beroende av att du tror på produkten. Din hjärna har möjlighet att själv skapa kemiskt stöd, mer än du kanske vet.

Jag tycker att man har täckt upp många områden som man behöver. Vi med SLE skulle behöva värme produkter, skydd mot solen och det är områden som inte ens finns. Saknar också hudvårdsprodukter eftersom många har hudproblem. Här finns klart rum för förbättringar.

Uppdatering: Jag fick ett svar av mitt mail dels att man visst hade en värmeprodukts sida och att man skulle titta till det här med hudprodukter och solskydd. Mycket trevligt att få ett svar direkt och att man dessutom försöker anpassa sig efter behov hos andra reumatiker än RA.

torsdag 16 juni 2016

Finn din livsglädje och motivation

Äntligen sommarlov. Jobbigt givetvis också men det skapar mer tid med familjen. Det är de som har motiverat mig att rehabilitera och ger mig kraft att leva. Det är underbart att se sin son eller dotter växa upp. Deras leende, ilska , sorg och glädje. Jag får vara med och uppleva det.

Motivation är det bästa när det kommer till livet i stort och få oss att orka med för att ta ytterligare ett steg i rehabilitering eller kunskapsnivå eller vad det nu gäller. Finn din motivation och skapa ett bättre liv för dig. Det kan vara att orka lyfta en kaffekopp utan att skaka. Vi har alla olika behov. Se bara till att det inte ouppnåeligt.

Ta små delmål som kan få dig att nå ett större mål. Glöm inte att det egentligen är vägen dit som är mödan värd....

Politiken är en schimär när det gäller att förändra samhället

Efter ett antal år i olika nämnder så slås jag av uddlösheten att försöka förändra samhället inifrån genom politik. Det är med ledsam min jag lämnar politiken och Miljöpartiet eftersom det är ett elitstyrt parti som inte har någon kommunikation med medlemmarna eller aktiva politiker längre ner i hierarkin.

Man försöker elitstyra genom att täppa till läckor genom att kasta till uddlösa förklaringar för regeringsmakt och att man i alla fall är bättre än alternativet. Miljöpartiet har fått utstå spott och spe för att försöka genomföra en politik som går emot alla solidariteter som de har i partiprogrammet.

Det finns en gräns för hur mycket man ska tåla. Att göra det till en vinst att man frångår sina krav om kärnkraftverks stopp och införa alternativ. Stoppar incitament att skapa sådana och är en farligt spel med sannolikheter. Jag hade sett att man ställt krav att ta reda på det avfall man har skapat för att få avfallet betydligt ofarliga. Genom att skapa bridreaktorer och upparbeta avfallet för att sedan utnyttja kärnbränslet ännu en gång. Vi behöver klinga av avfallet så att det blir mindre reaktivt och sprider mindre strålning.

Jag ser inga sådana krav i det avtal man har gjort och endast en räddning av den industrikärnkraft som finns idag. För att riva upp i naturen igen och skapa nya sår och nytt avfall.

Ekonomin har fått segra igen och visar att miljö kommer bara i tredje hand i bästa fall. Samtidigt så står Paris och Bjuv under vatten....helt sjukt..

måndag 6 juni 2016

Vem styr Sverige och varför går det så bra trots allt....

Med backspegel så ser jag att man har mer tur än skicklighet i att styra staten Sverige...jag tror snarare på att Sverige har lyckats hitta en seg demokratikultur där många ger av sig själva för att en demokratisk anda ska genomsyra samhället.

Oavsett vem som sitter vid makten i Sverige drivs det framåt av kommunala idealister som får mer ut ett resultat av sitt politiska arbete än att de tjänar pengar. Det är vi som är medborgarna och ideella lokala politiker som styr Sverige. Glöm inte det.

Trots allt så finns det en kultur att oavsett partifärg att man vill Kommunens väl. Det är det som är framgången i Sverige. Vi har en lokal demokrati som förändrar verkligheten. De är många och de får ofta ta skit som de är oskyldiga i, men glöm inte att de sitter och beslutar hur du har det i din kommun.lördag 7 maj 2016

Cirrus, cumulus nimbus och andra moln formationer

Moln kommer i olika former och vi döper dem med fina namn. Det må var fantasieggande namn som Pärlemormoln eller om vi bara ser ett moln som liknar en katt. Vi är alla beroende av dem eftersom de är en del av vattnets kretslopp. Utan vatten skulle vi inte kunna leva och de kanske t o m är en del i vår tillkomst.

Det kommer också bli viktigare att känna till vilka av dem som ger nederbörd och vi snabbt kan känna igen olika väderomslag allteftersom klimatförändringarna gör sig alltmer gällande. Nederbörd kommer att bli vanligare och helst extrem sådan.

fredag 26 februari 2016

Även vi i Sverige borde göra något åt hatet som frodas i sociala medier

Det är så välkommet att se att man i Tyskland tar tag i hatet i sociala medier. Nu ska facebook stå till svars för det hat som frodas i sociala medier. Det här borde vi också se till att göra i Sverige och se till att idioter inte får trolla runt i sociala medier. Det här borde ha gjorts för flera år sedan.

Det är just det här också som skapar extremism och hat mot människor som definitivt inte förtjänar det. Om vi kunde rensa våra sociala medier från sådana saker som skulle vara brottsligt om jag gjorde det i verkligheten skulle vi göra stora vinster.

Uppdatering: även Zuckerberg inser att det måste förändras på Facebook när det gäller hatet.

tisdag 16 februari 2016

Medborgarfrågor med en trist twist

Det är bra att man är öppen för kommuninvånarnas frågor. Det är därför viktigt att besvara frågorna med bra svar nu när de har tagit till sig mod och står i pulpeten och ställer sina frågor. Jag tycker inte att man från politikernas sida tar dessa frågor på tillräckligt stort allvar.

Den första frågan om Hundrastgårdar i kommunal regi tycker jag både var seriös och hade säkert ett stöd hos flera kommuninvånarna. Frågaren hade både sakliga argument och anledning till att ha rastgårdarna eftersom man då inte skulle bryta mot kopplingstvånget. Elwe Nilsson tog sig inte ens tid att ta reda på att de hade haft en motion om ärendet tidigare som alliansen hade avslagit.

Parisa klarade sin fråga bättre och kom med sakliga argument. Här frågade man om de olika boendes placeringar och varför man inte heller frågat de boende. Här hade man bemödat sig om att hitta boende på flera olika ställe geografiskt spridda och att de centrala boendena var främst till barn och ungdomar för att dessa skulle få bättre tillgång till skola och omsorg. Här tycker jag att man borde gått ut med mer information än vad som gjordes.

Jag tycker att om man är intresserad av medborgarnas frågor så måste dessa avtackas ordentligt eftersom det krävs ett rejält mod att gå upp i talarstolen och framföra sin fråga. Det här föder politikerförakt och det här behöver man bli bättre på.

Jag tror som en moderat också uttryckte det. Vi är valda av folket och ska lyssna lyhört på deras vilja. Vi får inte ignorera dessa frågor om vi menar allvar att lyssna på deras vilja.

lördag 30 januari 2016

Politiken måste stå tillbaka för föreningslivet och familjen

Jag kommer att avsäga mina poster i politiken eftersom föreningslivet kommer att bli en större del i mitt liv. Därmed hoppas jag också att kunna vara mer med min familj. Jag kommer fortfarande att vara aktiv inom partiet och försöka hänga med men inte gå på en massa möten. Det är viktigt att man inte tar för mycket.

Det innebär inte att jag kommer sluta vara medmänniska. Det är märkligt att det är så många människor som säger att andra inte är lika mycket värda. Vi måste se att ALLA är lika mycket värda oavsett kön, etnicitet, sexualitet hudfärg eller funktionshinder.

Det är lätt att förstå människors värde om man har varit nära döden flera gånger. Vi kan alla diskutera levnadssätt och kultur men det kommer ner till att vi har två lungor som andas. Det är svårt att andas under vattnet.

Det är viktigt att vi är aktiva medborgare istället för baksätesförare som tycker att andra svänger åt fel håll. Just nu kommer jag att behöva min energi till annat ett tag, men jag kan tänka mig att komma tillbaka på annan plats som kommunpolitiker. Det är både lärorikt och jag har lärt känna massor av människor.

En sak har jag dessutom lärt mig att vi kan gilla varandra som människor även om vi har olika uppfattning. Även om man för gud inte förstår den andras åsikt. Det är demokrati.

fredag 1 januari 2016

Inleder 2016 med över 100 000 besök

Det är trevligt att jag har så många som läser på min blogg och det handlar givetvis om andra som är i samma situation som jag med stroke eller SLE. Det är dock säkert en del som läser min blogg av helt sndra skäl och alla är välkomna att läsa den. Jag har heller inga begränsningar om vad jag skriver om. Det handlar om mitt liv och mina intressen.

Mina drivkrafter och motivation till att skriva är oftast helt enkla och att jag brinner för att dela med mig av min vardag vare sig den är högst personlig eller global. Jag skriver när jag får lust eller om det är något som jag helt enkelt bara måste komma ihåg.

Att blogga handlar mer om att göra noteringar om olika saker och försöka reda ut för andra eller för sig själv vad man egentligen har för tankar. Det handlar mer om att vi blir vad vi tänker snarare än att vi är vad vi tänker. Om våra resonemang saknar empati så kommer snart våra tankar också att sakna empati. Hjärnan är plastisk.