tisdag 13 september 2016

Jag har lärt mig att gå... Tre gånger

Tre gånger har jag lärt mig gå. En gång när jag var barn och de två andra gångerna efter stroke. Jag har förändrat min syn på livet och våra motgångar och hur jag ser på andra människor. Vi har alla rätt att vara människor och att man ska behandla andra såsom man själv vill bli behandlad.

Det är enkelt om man lever efter den gyllene regeln att respektera andra och få respekt själv. Den återfinns i alla religioner och även i andra sätt att se på livet. Om vi kunde leva efter den skulle allt bli mycket enklare jag tror ingen vill själv uppleva krig och behöva ducka för krypskyttarnas kulor. Ingen vill heller bli mobbad och utstött eller behandlas som en andra klassens medborgare.

Ofta ser vi på andra människor med andra erfarenheter som något konstigt och inte som en källa till kunskap om det som är annorlunda än det som du känner till. Vi är rädda för det okända och det vi inte känner till. Otryggheten växer.

I historien har vi mött otrygghet om omvärlden genom att integrera mot en yttre fiende såsom ryssen eller muslimen eller juden. I dagens globala samhälle har vi ingen som vi kan integrera emot så vi tar alla chanser vi kan för att känna oss trygga.

Vi kommer att behöva finna en väg mot en trygg och säker världsmedborgare. Vi behöver förstå att människor är i grund och botten samma skrot och korn. Alla söker samma sak tryggheten. Vi behöver sluta vara rädda för vår skugga och se solen som en verklighet vi måste möta. Mörker och ljus är egentligen samma sak och behöver varandra för att kunna samexistera.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...