fredag 4 september 2015

Flyktingbostäder som blir Studentbostäder

Jag förstår inte varför man inte bygger bostäder till flyktingar eftersom man vet att det kommer en allt kraftigare ström eftersom kriget i Syrien inte verkar ha något slut. Det är inte svårt att lista ut att de även kommer hit och att det då är bra att ha bra och billiga bostäder. Flyktingarna kommer att anpasssa sig till samhället och flytta så småningom och vad ska vi då med tomma bostäder?

Istället för att studenter ska tvingas till att tälta på Universitetets gräsmatta så har vi en alternativ lösning med direkt tåg till både KTH och Universitetet. Det här skulle kunna hjälpa folk på flykt och samtidigt lösa studenternas problem med bostäder.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...