lördag 11 april 2015

Idag är det inte kontroversiellt att vara Sverige Demokrat

Grannen har en plakett med en blåsippa. Jag känner att vi återigen börja närma oss 30-talet där regimer märker upp befolkningen med skyltar så att man vet vilka man ska kasta ut eller in i ugnar. Om vi tillåter partier att se på människor så ringa att de blir boskap så kommer vi att ha en etnisk rensning i Sverige.

Det är de ökade klyftorna som de nya moderaterna har skaffat genom att se till att pengar har flödat till företagare och privata intressen från skattebetalare som ligger till grund att vi har fått en populistisk politik där enkla lösningar på svåra problem blir det enkla svaret. Där svaret egentligen handlar om att en liten del av befolkningen har en stor del av medlen för att få frihet.

Vi behöver förändra ekonomin för att arbeta mot en hållbar ekonomi som arbetar mot fred istället för mot krig. Det är inte rätt att några ska leva i krig för att de som lever i land med fred ska kunna sälja vapen till de i krig. Vinstintressena håller liv i konflikter för att kunna göra mynt av det.

Utvecklingen är skrämmande och vi behöver en helt annan inriktning på politiken för att kunna stämma i bäcken. Det får inte vara politiskt korrekt att diskutera om olika människor som boskap. Vi måste säga ifrån.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...