onsdag 10 december 2014

Alla pratar om invandrare... medan planeten dör

Det är ingen konstighet att vi har mer rasister i dagens politik. På våra tidningar och våra medier talas det ständigt om den ström med flyktingar vi har. Vi har alltid haft folkvandringar så det är inget nytt. Förra gången började det också med tiggare i tunnelbanan och slutade med ugnar som eldades med lik. Historien går ett varv till. Vi mördar varandra inte för första gången och inte heller för sista gången.

Samtidigt så växer skulden till vår planet. Vi står och frågar vem som ska bo i vårt land när vi borde fråga oss om det finns något land att bo på. I ett fåtals intresse konsumerar vi upp allt mer för en tid i rampljuset eller för att stilla vår konsumtionsångest.

Jag minns hur planeten levde och sjöd av liv. Hur man kunde fånga sig en fisk. Nu töms världshaven för någons vinning och utan tanke på om ett barn ska kunna få möjlighet att uppleva liv annat än sitt eget.

Jag hör hur man måste ha tillväxt så att vi kan arbeta och bruka jorden. Tillväxt ska kunna lösa alla problem när det är tillväxten som har satt oss i den situation som vi är i.... Vi löser inte problemet genom att dyka in i det som har skapat problemet från början....

Innovationer har löst mycket historiskt och fått oss att gå från klarhet till klarhet. Det kommer säkert att lösa mycket i framtiden. Vi måste dock ändra kurs och gå från tillväxt och ekonomiskt styrt samhälle till ett samhälle som är styrt utifrån helt andra premisser. Cameron ville att vi skulle styra utifrån lycka. Det kanske inte är lösningen men vi måste låta andra krafter än hat och girighet få styra vårt samhälle.

lördag 6 december 2014

Demokrati för alla och ett nytt sätt att se politiken an....

Vi är idag låsta vid att låta politiker låsta i falanger ska lösa allt via en demokratisk process som är förlegad. Det är dags för att göra om ett system som danades då vi fortfarande hade färre stora partier och idag ska vi fördela rösterna över fler partier.

Idag lever vi med ett förändrat politiskt landskap som kräver omdaning av systemet för att få det fungerande. Behöver vi en 4% spärr? Flera partier idag ligger nära spärren och allt fler synpunkter marginaliseras som oviktiga och har alltså inget att säga till om. Vi har flera innovationer som har förändrat vårt tänkande och vårt sätt att kommunicera. Där vi kan agera mer och enkelt kan vara medverkande i en direkt demokrati.

Medborgarna känner sig förbigångna av ett system som är föråldrat och obsolet. Vi måste förändra systemet så att vi känner medbestämmande och möjlighet att påverka efter dagens tekniska förutsättningar.

tisdag 2 december 2014

Ta ert ansvar politiker

Det handlar om Sveriges framtid och kunde politiska krafter samarbeta så skulle vi kunna arbeta framåt istället för tillbaks till 30-talet. Nu kan vi för en gång skull låta framtiden styra istället vara inlåsta av prestige. Politikerföraktet kommer inte att minska om ni inte ser framåt.

Om inte slutar det i änden av ett järnrör och demokrati kommer att få stryka på foten. Det kommer att stiga fram högerextrema krafter som Anders Breivik. Vi behöver en demokrati som håller framåt och pressar tillbaka de odemokratiska.