onsdag 26 november 2014

Nu vill regeringen digitalisera nationella proven för att frigöra undervisning

Regeringen vill nu göra om de nationella proven för att lyfta undervisningen. Det här vet jag diskuteras livligt i skolorna och kommer öka förutsättningarna för en bättre skola. Vi behöver mer undervisningstid inte fler tester i skolan. själv ser jag hur lärare försöker att undervisa och skaffa betygsunderlag samtidigt som de nästan dör av bördan att rätta nationella prov.

 Det här kommer förhoppningsvis lyfta resultaten. Jag ser dock hur stilla sittande eleverna är och hur mycket det spelar roll för deras utveckling och att koncentrationen minskar. Vi behöver också mer gymnastik i skolan. Det här sääger jag som matematiklärare. Jag tror nämligen i motsats till många politiker att forskning inte kan ha fel. Det är i alla fall värt att testas...

lördag 15 november 2014

Demokratins urholkning och varför människor är missnöjda

Jag var nyligen med på ett kommunal fullmäktige där jag anser att man utnyttjar det demokratiska systemet. Det är sjukt att se hur privata intressen tillåts vara den politiska agenda trots att man i demokratiska valet har röstat på ett annat parti.

Det är inte svårt att höra hur de flesta människor vill att de demokratiska partierna skall göra allt för att finna blocköverskridande lösningar. Jag tror att vi måste revidera det politiska systemet som alldeles för mycket konserverar i allt för stor utsträckning.

Vi måste hitta lösningar så att medborgarna har insyn och har enkelt att förstå den demokratiska processen. De måste också få direkt möjlighet att påverka hur viktiga beslut faller ut. Vi har tekniska lösningar om det skulle finnas en politisk vilja. Här kanske man ska vikta så att folket har 1/3 av rösterna och politikerna 2/3. Dessutom skulle man kunna bara göra det så att man har ett antal frågor om året som tas upp i folkomröstning. Vi skulle dessutom få en större förståelse för det demokratiska arbete som utförs och minska politikerföraktet.

Här måste vi ändra det politiska systemet annars kommer vi snart att styras av odemokratiska krafter. Vi måste vidga demokratin så att folket har större kraft.

lördag 8 november 2014

Jag bloggar för jag är lat och spar tid

Det besparar mig mycket tid att blogga jag kan nämligen alltid återupprepa mina idéer och tankar när jag vill. Jag kan dessutom gå tillbaka och både få idéer av mina gamla tankar och finna nya uppslag. Dessutom så har jag ett arkiv så jag kan revidera mina idéer om jag ändrar uppfattning.

Blogg är en bra idé även eftersom jag får chans att sätta ord på mina tankar vilket gör att du har möjlighet att få kommentarer som gör att du ändrar uppfattning. Du kan dessutom använda länken till en tanke på flera sociala medier.

måndag 3 november 2014

Vi är styrd av vår egen upplevelse av vår begränsning

Efter att ha upplevt mina tillkortakommande som funktionsbegränsad som strokepatient så inser jag hur styrda vi är av vår upplevelse av hur begränsad både vi och omgivningen uppfattar oss. Vi är i själva verket oändligt flexibla om vi bara vill och har en drivkraft att skapa nya förutsättningar.

Jag inser hur begränsad bilden av ett absolut intelligens värde eller hur den bilden begränsar oss själva. Visst är vi begränsade i ögonblicket och har fysiska ramar att röra oss inom, men vi har möjlighet att skjuta på dessa ramar om vi har drivkraften och envisheten att göra det.

Vi får inte låta oss begränsas av hur andra ser oss. Vi måste gå utanför den bilden och bevisa alla andra hur vi själva kan bestämma var jag slutar och du börjar.