torsdag 16 maj 2013

Att vara en siffra i statistiken

Jag har en multipelsjukdom som kommer försämras av att jag stressas. Samtidigt har jag i över 4 år gått runt i olika åtgärder som inte har fungerat för mig. Jag har hela tiden varit tvungen att ta egna initiativ och söka mig ur min egen sjukdomsbild. Strokesjuk med en SLE som övergripande sjukdom. Jag har rehabiliterat mig TROTS försäkringskassan och TROTS arbetsförmedlingens försök att skjuta på det hela. Jag satt hemma i ett år utan NÅGON som helst åtgärd av försäkringskassan vilket jag borde JO anmäla eftersom det är de som har gjort fel.

Oavsett så gömmer Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan hela tiden sjuka genom att skicka in dessa sjukpensionärer i olika åtgärder. Jag själv är en siffra på dessa staplar som visar att det är färre sjukpensionärer. Eftersom då sjukpensionärer göms i statistiken då då är i någon annan gråzons åtgärd. De är inte sjuka men de är inte friska. HUR ska ni ha det alliansen. Det är inte friskare människor ni vill ha utan gömma så många sjuka som möjligt.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...