fredag 11 januari 2013

Det är normalt att vara unik

Varje människa har en unik genetisk kod och unika erfarenheter. Vi strävar efter att vara normala men vi borde sträva efter att vara unika eftersom det normala är att vara unik. Ni förstår säkert det paradoxala i att sträva efter något som inte finns.

Gruppdynamik är ofta det som styr våra handlingar omedvetet följer vi andras handlingar och agerar efter det. Likt en flockfågel i flykt så ändrar vi riktning och är fast i våra mönster. Det är svårt att ändra vanor och enkelt att följa gruppens handlingar. Om man i olika medier säger samma sak så blir det sant eftersom tillräckligt många säger sanningen. Det kan vara att vissa människor är som råttor eller att man ska äta socker för då är man cool.

Min identitet är rätt suddig och vi läser olika sanningar i pressen och skakas om på Facebook. Vem är jag egentligen och varför väljer jag som jag gör. Är jag egentligen fri? Fri att välja det som andra valt åt mig.

En sak kan jag i alla fall säga säkert det är att jag är unik och normal. Mina handlingar är i alla fall mina handlingar även om jag omedvetet gör val. Jag är unikt normal !

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...