lördag 15 december 2012

Styrka i att vara många i en grupp

Jag måste säga att jag är mycket starkare och har så många fler insikter om min sjukdom eftersom jag är tillsammans med andra som har samma sjukdom. Vi delar erfarenheter och tar tillsammans reda på hur det kan te sig för andra. Det handlar om att få insikt i sin sjukdom hur den kan te sig för andra och hur du kan med enkla knep finna en enklare tillvaro.

Vi blir starkare tillsammans genom att förstå och fråga andra hur de har löst de problem du ställs in för. Det är ett moln av erfarenheter och kunskap som jag tror att vi alla i gruppen stärker oss i vår sjukdomsbild. Dessutom kan vi stötta varandra i svåra situationer.

Den stora vinsten är psykologisk för hur din sjukdom ter sig i relation till andras. För mig har det varit enormt stärkande att se hur andra kämpar med samma sak och kunskapen om att man inte är ensam utan finner en tröst och styrka tillsammans. Jag har också funnit en massa kunskaper om min sjukdom och hur jag bäst kan tackla den tillsammans med andra. Dessutom så har jag fått en massa erfarenheter som jag inte skulle fått om jag var utelämnad till min egen sjukdom.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...