torsdag 27 september 2012

Mänskliga rättigheter är inte intressant att efterleva i Sverige

Jag tycker att utlämningar till olika länder beroende på vilken grund ska göras på bas av mänskliga rättigheter. Vi i Sverige har tidigare lämnat ut Egyptiska fångar och kommer med all sannolikhet lämna ut Assange om han nu kommer till Sverige.

Amnesty vädjar nu till Sverige att lova att inte lämna ut Assange om han kommer till Sverige. Vi bör ifrågasätta hur man kan lämna ut fångar som med stor sannolikhet kommer att utsättas för tortyr eller dödsdomar. USA är ett land som fortfarande dömer ut dödsdomar vilket i sig är otroligt för ett land som sägs vara demokratins högborg.

Oavsett vad man nu tycker om Assange och hans förehavande så kan han väl dömas och förvaras i ett svenskt fängelse om nu det skulle bli utfallet. Fallet Assange är litet utmärkande för hur vi demokratiskt styr våra länder. Det är en liten elit som har makten där demokrati är en chimär.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...