måndag 20 augusti 2012

Om Sommarakademi med MP

Det här inlägget kommer att växa med tiden. Jag kommer att börja skriva om den sommarakademi som jag var med om i helgen. Men det kommer att vara ett inlägg som kommer att växa med tiden allteftersom jag hinner att skriva om olika saker.

Inledning

Först kommer jag att litet allmänt beskriva Lotta Hedströms inledning av sommarakademien. Hon har varit miljöpartiets språkrör mellan 1999-2002 och sitter också i dag i riksdagen. Hon bloggar också från TomeLotta om du är mer intresserad av hennes intressen och gärning idag.

Hon berörde olika modeller för att se på politikens position i det civila samhälle och att det faktiskt indirekt berör de flesta sektorerna genom sin beslutande makt. Hon pratade också om vikten att inte bara driva politik konkret utan också faktiskt att vi alla är sociala varelser som också behöver vara sociala varelser.

Det jag tycker att hon ville ha sagt är att politiken blir stel och livlös om vi inte ger utlopp för våra sociala behov. Sommarakademin är därför ett synnerligt lyckat sådant försök där man har möjlighet att dyka djupare in i politiska frågor och inte vara så fast i formalia.

Lördag

Staffan Landin från bland annat Gapminder förklarar de olika tendenser man kan se angående överbefolkningen och faran så att vi redan nu kan förbereda oss. Jag kritiserade själva avslutet eftersom jag anser att det finns en anledning att förklara att det är en interpolation att det skulle avstanna med befolkningstillväxten. Det skulle lika gärna kunna vara en populations död istället för en minskning av befolkningstillväxten.
Roslings modell

Modell med populationsdöd

Jag tror iofs att Roslings modell är troligast, men att vi måste förbereda oss för att min modell kan vara en möjlighet även om den är extrem. Min modell är hämtat ifrån ett scenario där vi har en population rådjur där tillgångarna tar slut i en sluten biotop och det som händer är att populationen går ner till nära noll. Nu får vi hoppas att vi människor är mer anpassningsbara och intelligentare än rådjur.

Bertil Odell gick igenom biståndets position och förklarade olika scenarion. Hur biståndet också i viss mån har skapat sig en egen nisch. Han pratade också om olika svårigheter att se biståndets verkliga nytta eftersom det har komplexa strukturer. Vi bör fråga oss om vi ska fördela det efter behov eller effektivitet. Bör vi skicka bidrag till Norge eftersom det är effektivast eller Sudan där nöden är störst.

Vi hade en workshop där jag var med i Lottas grupp och där vi diskuterade bistånd. Vi diskuterade vad som var bistånd och svårigheterna med bistånd. Vi var på det klara med att länderna ska äga problematiken och det är viktigt att länderna själva styr biståndet för effektivaste mån. Vi tog även upp korruptionen som försvårar biståndet men att det är viktigt att vi har förändrat mycket ändå.

Malin Mobjörk kom som forskare av totalförsvaret forskningsinstitut (FOI). Förklarade de utmaningar vi står inför och hur vi måste förbereda krisberedskap efter hur klimatförändringarna påverkar hela samhället. Hon tydliggjorde de olika problemområden som fanns. Det är viktigt att vi skaffar oss information om olika företeelser och agerar därefter. Jag tog upp vädret och de återkommande översvämningarna i södra sverige. Jag frågade om FOI kikar på dimensioneringen av dagvattenbrunnar med mera för att förändra situationen.

Kjell Aleklett förklarade problematiken kring Peak Oil och varför han anser att vi i slutändan är beroende av oljan och han förklarade väldigt mycket hur läget ser ut kring olika energikällor (både gamla och nya). Det verkar helt klart att han dissar möjligheterna för alternativa energikällor och att han försöker klargöra den situation som vi befinner oss i. Jag tycker nog att den stora utmaningen är i att försöka samtidigt som vi effektiviserar energiåtgången så bör vi arbeta för att byta ut gamla energikällor mot nya förnyelsebara alternativ.

Vi hade även en workshop där mycket av tiden ägnades åt Peak Oil och innebörden för klimaten över de fakta som presenteras. Jag tyckte inte att diskussionen var speciellt konstruktiv med olika förslag. Vi kom alla överens om att kunskapen är klar men vilka åtgärder är oklart över vilka incitament som ett hållbart alternativ ger.

Söndag

Vi inledde med att tala om historiens vingslag och att det alltid är vinnaren som tolkar de fakta som presenteras. Vi var på det klara med att vi måste se historien i ljuset av vilka fakta man hade då och inte bli färgad av de kunskaperna vi har idag. Torbjörn Nilsson presenterade en hel del när det gäller hur forskarvärlden ser på historien och visade med tydlig klarhet att om man ser hela bilden så kan man få ett helt annat perspektiv.

Björn Forsberg klimatforskare och författare av "Omställningens Tid" gav oss sin syn på farligheten med teknologin och hur kopplad den är till oljeindustrin. Här gavs ytterligare en bild av svagheterna hos alternativa bränslen för att den i sig är beroende av oljeenergi. Han kopplar också omvställningen till låg energifattig teknologi är en förutsättning för att göra sig fri från oljeberoendet. Björn pekar också på att ständig jakt på tillväxt ger också en ständig jakt efter olja.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...