tisdag 14 augusti 2012

Hur man korrigerar horisonten i Gimp

Du börjar med att mäta horisontens lutning med mätverktyget. Du drar en linje och du ser lutningen nere i fönstret.

Jag har markerat mätverktyget och lutningen i rött.

Du väljer hela lagret och roterar det. Välj godtycklig rotering så att du kan bestämma hur mycket du ska rotera.

Du motverkar lutningen genom att rotera negativt.
Du markerar bilden så att det tomma fälten inte syns.
Färdig bild


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...