lördag 21 april 2012

Om Gröna Bloggar

Jag är också publicerad av Gröna Bloggar så allt jag publicerar blir också speglat där. Det innebär inte att jag hela tiden kommer att vara politisk. Du ska dock veta att mitt innehåll kommer också speglas på en annan plats. Du hittar mina inlägg här.

En del av innehållet kommer fortfarande att ta upp orättvisor och miljöproblematik. Jag kommer fortfarande att ta upp mina intressen och den del som handlar om den sociala misär det kan vara att vara under rehabilitering och kronisk sjuk.

Det är viktigt att skriva om verkligheten från verkligheten utan förskönande och skriva hur det är i verkligheten. Hur min kamp om att återigen bli en del av det innanförskap som moderaternas utanförskap leder till. Vikten av att se att olika människor har samma rätt.

Jag började som lokal politiker för att ha någonstans att fika och möta nya människor. Det känns som om min roll nu har förändrats till att visa för andra att vi inte tolererar utanförskap.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...