fredag 20 april 2012

Brev till socialminister Göran Hägglund

Jag fick ett irrelevant svar om att man inte vill gå in på enskilda ärenden när jag ställde frågan mer på ett generellt plan och ville veta hur de tänker och varför de inte tänker göra något åt problematiken med kroniskt sjuka och multipla sjukdomar för att förbättra den administration vi hela tiden möter. Jag har därför skickat ytterligare ett brev om hopp för ett relevant svar.

Hej Göran Hägglund

Nej jag vill inte gå in i det enskilda ärendet. Jag är intresserad av systemfelet att ingen har ansvaret eller att man hänvisar till just det enskilda ärendet. 

Problemet som multipel sjuk gör att man hela tiden stöter på hinder i administrationen från olika instanser och att man precis som här skjuter ansvaret till någon annan eller att man inte kan ta på sig ansvaret.

Jag är alltså inte intresserad av ett automatiskt svar som man har kopierat och klistrat in. (Det är precis så många elever gör när de fuskar på prov)

Jag är mer intresserad av att få ett relevant svar av en ansvarig politiker som har tagit beslut om att inte göra något för multipelt sjuka och kroniskt sjuka som inte kan bli bättre oavsett om de vill eller kan.

Jag lider av SLE och stroke och vill ha ett relevant svar inte ett cut and paste svar. ( Det brukar ändå mina elever kunna göra ändå) Jag kommer att publicera det här på min blogg och även svaret jag kommer att få.

Vänliga Hälsningar Bengt

Nu hoppas jag på ett relevant svar och inte på ytterligare en klipp och klistra svar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...