tisdag 10 april 2012

Föreläsningar av reumatiker förbundet

Livesända webbföreläsningar en om Mindfulness och en om Livsstil som är arrangerade av reumatikerförbundet. Tillsammans ger de en bra bas om förståelse för ett bättre liv.  Mindfulness ger stressreduktion och är dessutom bra för att motverka depressioner. Forskning har visat att det ger ett effektivt resultat både fysiskt och psykiskt.

Jag tror att livsstil är otroligt viktigt hur hälsotillståndet verkar i vardagen. Själv har jag lyckats få ner mitt blodtryck genom att äta mer grönsaker än tidigare. Dels fick jag ner min vikt från 92kg till 85kg och mitt undre blodtryck från 90-110 till 70-90 en väldigt viktig hälsoaspekt för mig då jag ligger i riskgruppen för stroke.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...