fredag 16 mars 2012

Trist läge i kommunen

Oavsett vilken politisk åskådning man har så har vi nu ett trist läge där vi har ett trist läge. Vi behöver ha en kommunstyrelse som är enig för att få kraft bakom de viktiga beslut om hur kommunen skall styras.

Jag tycker inte att en kommun enbart skall styras av politiker vi behöver kunniga tjänstemän. Vi har inom kommunen en potential för att kunna gå ihop och enas kring en vision där miljö, arbete, boende, skola och sociala åtagande bör stå i fokus för en snabbt växande kommun. Maktkamp hör hemma på Falcon Crest och i TV -seriernas fantastiska värld.

Om enskilda intressen ska stå i fokus så kommer politiken i skymundan. Låt oss samarbeta för ett hållbart samhälle som kan växa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...