lördag 17 mars 2012

Forskning visar att bonusar för tänkande ger dåligt resultat

Vi betalar höga bonusar till högt uppsatta trots att det ger dåligt resultat. Forskningen säger att resultatet av gratis tänkande ger ett bättre resultat. Det är bara att se på Linux eller Wikipedia. Högt uppsatta gör det här avancerade arbetet på deras fritid och helt gratis.

Så alltså en belöning i form av pengar behöver inte alltid ge ett gott resultat. Frågan är då varför vi fortsätter att betala bra till högt uppsatta män/kvinnor om de skulle prestera bättre utan samma penningbonus?

Moderaternas idé om stora klyftor ger en konkurrenssituation som driver fram bättre idéer faller alltså på skam. Vi kommer att ha bra högt presterande utan höga penning bonusar. Deras skrämselpropaganda är bara tomt prat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...