söndag 27 november 2011

Skolans problem inget skolproblem utan ett samhällsproblem

Diskussionerna kring olika skolformer kommer och går. Vi hittar mirakelskolor och olika problem med skolorna. I ljuset av att ha undervisat i flera år så undrar jag när media kommer att upptäcka att problemen kommer av att vi numer har två försörjare och ingen uppfostrar barnen. Därmed inte sagt vem som ska ta hand om barnen.

Samhället har två problem som vi faktiskt står inför och det ena är att uppfostran av barnen beror mångt och mycket i vilken situation vi befinner oss i. Så länge som ingen uppfostrar barnen så lämnar vi de ensamma inför slumpens skördar. Dessutom så står vi inför ett nytt samhälle och vi måste inse att skolan ensam inte längre är ensam kunskapsbärare. Vi lär oss överallt och vi behöver ett sätt att skapa formell utbildning av informellt lärande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...