fredag 14 oktober 2011

Media vill ha makt att styra politiken

Vi ser allt fler så kallade drev, men jag ser bara att media vill ha mer makt så att det är faktiskt olika styrelser som har makt över vilka som styr. Det förklaras ofta med ett flockbeteende, men jag tror att naturen ändå har en naturlig organisation och att alfahannen styr medan betahannen parar sig.

Frågan är om vi skall ge media mer makt än nödvändigt. Vi har Berlusconi i  Italien som ett bra exempel på hur makt korrumperar och media är duktiga på att sprida propaganda. Det visste också Goebbels när man spred Nationalistiska "sanningar". Media ska ge en neutral bild av sanningen inte göra krumsprång för att försöka ge "en sann bild" av verkligheten.

Om vi ser tillbaka ett par decennier så var det faktiskt så att borgerliga krafter beklagade sig att pressen var för socialistisk. Jag tror snarare att det är så att media faktiskt är en del av den sittande makten. Det man speglar är maktens sanning och ingenting annat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...