lördag 15 oktober 2011

Esoterisk Buddhism, Godai och förståelse för det inre

Jag har tränat kampkonst i ett bra tag och har instruerat en mängd människor. I min japanska kampkonst ingick det en esoterisk buddhistisk religion, Mikkyo.

Vad menas då med esoterisk? Jo, att kunskapen är till endast för de som tillhör en inre krets. Jag tillhörde inte den krets som fick tillgång till de mer avancerade kunskaperna i Mikkyo. Mikkyo kommer ursprungligen från Tibet. Buddhismen spreds i asien under en viss tidsperiod.

Det här skulle man helt klart kunna kalla för en sekt. Vad jag skulle komma till att förklara är ett sett att se på världen och sig själv som jag tycker är en bra modell både emotionellt , själsligt och intellektuellt. Godai är ett mandala som helt enkelt är en modell att förstå hur man fungerar i samverkan med omgivningen.

På samma vis som vetenskapen bygger modeller för att förstå den yttre omgivningen så bygger ofta religioner modeller för att förstå den inre omgivningen. Miyamoto Musashi skrev sin bok De fem ringarnas bok med hjälp av de fem elementen som man finner i Godai.

De fem elementen kan användas för att förstå sina egna emotionella utbrott och hur de samspelar med andras. Det går också att använda i meditation för att försätta sig i olika emotionella tillstånd.

Tänk på att det är viktigt att vara i sig själv och ha en trygghet innan man börjar experimentera i det inre. Är du orolig och har psykiska problem avråder jag starkt att laborera med det inre.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...